• Verslag Statendag 19 mei 2017

  19 mei − In de ochtend vond er een informerende themabijeenkomst landbouw plaats over de botsproef mestbeleid en over de verwachte milieueffecten van aanpassing van de Verordening natuurbescherming (onderdeel stikstof en staldering). De belangrijkste onderwerpen tijdens de Statenvergadering waren de jaarstukken 2016 en de herziening van het treasurybeleid. Hubert Koevoets (woordvoerder financiën) gaf namens de Brabantse VVD aan dat wij tevreden zijn met de huidige koers. Toch zijn er ook zaken die meer aandacht verdienden en dat wij gezien het huidige economische klimaat echt meters kunnen maken. Gas op de plank! Lees verder

 • Inbreng Perspectiefnota 2017: Vooruit met optimisme in Brabant

  21 april − De Brabantse VVD was tijdens de behandeling van de provinciale Perspectiefnota 2017 tevreden over de vooruitgang in Brabant. Fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen gaf echter gelijk aan dat men ervoor moet waken om niet achterover te gaan leunen en kwam met meerdere actiepunten om meer progressie te boeken. De VVD bracht daarom onder andere diverse moties in. Deze varieerden van een toekomstagenda om jong talent aan Brabant te binden tot duurzaamheidsleningen voor huizenbezitters en van extra geld voor de Taskforce Brabant Zeeland voor verdere bestrijding van zware criminaliteit tot een pilot om bevoegdheden met betrekking tot omgevingsvergunningen over te dragen van gemeenten naar de omgevingsdiensten. Lees verder

 • Verdubbeling middelen Taskforce Brabant Zeeland

  21 april − Dankzij de Brabantse VVD krijgt de Taskforce Brabant Zeeland in 2017 minimaal twee keer zoveel middelen van de provincie om georganiseerde criminaliteit krachtig aan te pakken! Lees verder

 • VVD krijgt alle vertrouwen van de kiezer en is wederom de grootste partij van Nederland

  16 maart − De Nederlandse kiezer heeft woensdag een duidelijk signaal afgegeven door massaal op de VVD te stemmen. Een mooie waardering voor het harde werken van de afgelopen jaren in crisistijd. Het maakt tegelijk ook duidelijk hoe groot het vertrouwen van de Nederlanders is in een toekomst met de VVD aan het roer. Met een overduidelijke meerderheid van de stemmen zijn we opnieuw de grootste partij van Nederland. Een resultaat om bijzonder trots op te zijn! Ook in Brabant is het vertrouwen in de VVD groot. Daar lag het percentage VVD stemmers zelfs nog hoger dan het landelijk gemiddelde. Een mooi signaal voor ons als VVD Brabant dat de inzet en resultaten van de VVD gezien en gewaardeerd worden. Bedankt voor uw vertrouwen! Lees verder

 • VVD Brabant krijgt opnieuw draagvlak voor "PAS op de plaats" in stikstofvraagstuk

  10 maart − In de Statenvergadering van 10 maart had ChristenUnie-SGP de eerder aangehouden motie ‘Geen verplichte vervroegde aanpassing van stallen ouder dan 15 jaar’ van 16 december 2016, opnieuw geagendeerd. VVD Brabant riep in de vergadering opnieuw op om de motie aan te houden en ChristenUnie-SGP en mede-indieners gaven opnieuw gehoor aan deze oproep. Een mooi resultaat waardoor er ruimte is voor zorgvuldige afwegingen en uitwerking van een gedegen en onderbouwd voorstel. Lees verder

 • VVD Brabant dringt aan op nú doorpakken situatie Knooppunt Hooipolder

  03 februari − Met het Hooipolder-PlusPlan neemt Brabant haar verantwoordelijkheid om een betere doorstroming van knooppunt Hooipolder te realiseren. VVD Brabant heeft zich hier doorlopend hard voor gemaakt en is dan ook bijzonder blij met dit plan. Het ultieme doel is echter om Hooipolder verkeerslichtenvrij te maken. Nieuwe feiten en bevindingen laten zien dat die ambitie wel degelijk haalbaar is. Vandaar dat woordvoerder Karel Burger Dirven namens VVD Brabant een motie heeft ingediend. Het doel: dat het Rijk haar verantwoordelijkheid neemt en geld vrijmaakt om Hooipolder verkeerslichtenvrij te maken. Die motie werd door PS en GS omarmd! Lees verder

 • Beantwoording schriftelijke vragen Nationale Proeftuin Precisielandbouw

  23 maart − Vorige maand stelde Statenlid Wouter Bollen namens de Brabantse VVD het college van Gedeputeerde Staten (GS) een aantal vragen over de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. De VVD heeft toen onder andere duidelijk gemaakt dat wij graag zien dat dit project in Brabant wordt gerealiseerd. Recent kwamen de antwoorden binnen. Lees verder

 • Werkbezoek Oorlogsmuseum Overloon

  17 maart − Vanochtend bracht de fractie van de VVD Brabant samen met enkele vertegenwoordigers van de VVD Boxmeer een werkbezoek aan het Oorlogsmuseum Overloon. Na een hartelijke ontvangst werden wij geïnformeerd over het verleden en de toekomst van het museum. Het museum is in 1946 geopend en daarmee het oudste oorlogsmuseum in West-Europa. Direct na de bevrijding hebben lokale vertegenwoordigers het initiatief genomen om zoveel mogelijk verschillend materieel in de hele omgeving in te zamelen. Lees verder

 • Ga net als 'onze' Klaas Dijkhoff allemaal VVD stemmen!

  15 maart − Vanochtend om 11.00u heeft onze hoogste Brabantse kandidaat, Klaas Dijkhoff, zijn stem uitgebracht in Breda. Hij vertelt graag aan wie hij zijn stem heeft gegund, bekijk daarvoor de video. Lees verder

 • Nationale Proeftuin Precisielandbouw logischerwijs in Brabant: Statenvragen

  18 februari − Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft de Nationale Proeftuin Precisielandbouw aangekondigd. Deze proeftuin moet ervoor zorgen dat de Nederlandse land- en tuinbouw in de toekomst toonaangevend kan blijven. De VVD fractie is van mening dat het logisch zou zijn als deze proeftuin naar Brabant komt. We pakken met de Landbouw Innovatie Campus en AgriFood Capital immers nadrukkelijk een leidende rol als het gaat om innovatie in de landbouw. Vandaar dat fractielid Wouter Bollen hier Statenvragen over heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten. U vindt de vragen in de bijlage. Lees verder

 • VVD Brabant houdt u vanaf nu ook via een digitale nieuwsbrief op de hoogte

  17 februari − Nieuwsbrief 1 – 2017 Uw Brabantse VVD Statenfractie zet zich dagelijks in om het wonen, werken en genieten in Brabant waar mogelijk nóg beter te maken. Dat doen we door onze stem te laten horen en waar we kunnen invloed uit te oefenen tijdens Statendagen, commissies, (thema)vergaderingen, werkbezoeken, netwerksessies en congressen. Omdat we u graag laten zien wat we als Provinciale Staten allemaal doen, nemen we u vanaf nu via deze nieuwsbrief regelmatig mee in wat we de afgelopen periode hebben ondernomen en gerealiseerd. Bouwend aan een mooi Brabant. Ook voor u! U vindt de nieuwsbrief in de bijlage. Lees verder

 • Statenvragen over onveilige situatie die grote grazers in 'de Maashorst' veroorzaken

  09 februari − In een artikel van Omroep Brabant kwam naar voren dat omwonenden van natuurgebied de Maashorst de wisenten en taurossen uit de Maashorst willen hebben. Ze hebben daarvoor een protestbrief en petitie met bijna 400 handtekeningen aangeboden aan het college van B en W van de gemeente Landerd. Mensen durven blijkbaar het natuurgebied niet meer in door de aanwezigheid van deze grote grazers. VVD Brabant heeft Statenvragen gesteld over deze ongewenste situatie. U vindt de vragen in de bijlage. Lees verder

 • Statenvragen handhavingskwestie inrichting Van de Veldenweg 4 Diessen

  27 januari − Via een raadsinformatiebrief van de gemeente Hilvarenbeek werd duidelijk dat er het nodige te doen is over de inrichting van het adres Van de Veldenweg 4 in Diessen. VVD Brabant wil graag opheldering over deze kwestie en heeft daarom Statenvragen gesteld aan Gedeputeerde Staten. U vindt de vragen in de bijlage. Lees verder

 • Flinke economische groei in Brabant en laagste werkloosheid van NL!

  20 januari − Mooie resultaten voor Brabant! Gedeputeerde Bert Pauli vertelde in Booming Brabant over een aantal van de behaalde successen in onze provincie. Lees verder

 • Bruisend werkbezoek aan Coca Cola

  20 januari − Vandaag waren we in de ochtend voorafgaand aan de eerste Statenvergadering van dit jaar op werkbezoek bij Coca Cola in Dongen. Samen met Remco Dijkstra kregen we uitleg over allerlei inventieve duurzaamheidsmaatregelen, zoals hergebruik warmte, terugwinning energie robots en gebruik daglicht. Een mooi bedrijf dat vanuit ons mooie Brabant een omzet weet te realiseren van maar liefst 500.000.000 miljoen! Lees verder

 • Statenvragen rolstoeltoegankelijkheid treinen stations Zevenbergen en Lage Zwaluwe

  10 januari − Via de media hebben wij kennis genomen van het bericht dat rolstoelgebruikers geen zelfstandige toegang meer kunnen krijgen tot de treinen op de stations Zevenbergen en Lage Zwaluwe. Dat is voor VVD Brabant onacceptabel. Vandaar dat woordvoerder Karel Burger Dirven vragen heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten. U vindt de vragen in de bijlage. Lees verder

 • Wij wensen u een bijzonder fijne Kerst en het állerbeste voor 2017

  24 december − Met kerstavond voor de deur is dit een mooi moment om even stil te staan bij 2016 en onze kerst- en nieuwjaarsboodschap met u te delen. Lees verder

 • Opiniestuk Eindhovens Dagblad "Veehouderij verdient eerlijk verhaal"

  15 december − De afgelopen tijd zijn er nogal wat artikelen verschenen over de veehouderij in Brabant. Helaas kiezen oppositiepartijen er in hun opinie en berichtgeving blijkbaar liever voor om juist verwarring te zaaien, dan zich bij de feiten te houden. Vandaar dat VVD Brabant en coalitiepartner D66 zich geroepen voelden om het echte verhaal te delen via een opiniestuk in het Eindhovens Dagblad. Lees verder

 • Boeiend kijkje in de keuken bij Pivot Park en Staatsbosbeheer

  10 december − Vrijdag 8 december waren we samen met coalitiepartner D66 op werkbezoek bij Pivot Park en Staatsbosbeheer. Goed om te zien dat Pivot Park zichtbaar een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt sinds hun start enkele jaren geleden. We kregen een boeiend kijkje in de keuken van de complexe zoektocht naar succesvolle medicijnen en alles wat daarbij komt kijken. Een bevlogen ambitie, veel potentie en nu al indrukwekkende resultaten, zoals de verkoop van Acerta Pharma. Lees verder

 • Een toekomstbestendige en volhoudbare veehouderij in Brabant

  05 december − Tijdens de themabijeenkomst van vrijdag 02 december bleek eens te meer hoe complex het Brabantse veehouderijdossier is. Zoveel belangen en zoveel belanghebbenden. Als woordvoerder krijg je enkele minuten om te spreken en die spreektijd wordt regelmatig onderbroken door interrupties. We kunnen ons voorstellen dat dit het lastig maakt om een goed beeld te krijgen van de visie van onze partij. Daarom nemen we u hier graag mee in hoe VVD Brabant dit dossier ziet. Lees verder