• Afvaldumping: een dumper is een stumper

  14 februari − Verslag werkbezoek 9-2 aan het Markiezaat in de Brabantse Wal (Brabants Landschap). Lees verder

 • Voldoende ontwikkelruimte bedrijventerreinen

  19 januari − De VVD Brabant vindt het belangrijk dat er voldoende ruimte is voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Statenlid Wilma Dirken heeft hierover de volgende Statenvragen gesteld. Lees verder

 • VVD Brabant wil fusie Nuenen met Eindhoven

  19 januari − VVD Brabant wil fusie Eindhoven en Nuenen. Na een half jaar overleg wil de VVD Brabant besluiten nemen. Net als de inwoners vindt de VVD een fusie tussen de gemeenten Nuenen en Eindhoven de beste oplossing. Martijn van Gruijthuijsen stelt Statenvragen Lees verder

 • €550 miljoen voor A58, A2 en station Eindhoven

  08 december − VVD-Gedeputeerde Van der Maat heeft met de minister van Infrastructuur afgesproken dat de A58 en de A2 verbreed gaan worden. In totaal gaan het Rijk en de regio gezamenlijk zo’n €550 miljoen extra investeren in de Brabantse infrastructuur. Ook station Eindhoven zal opgeknapt worden. Lees verder

 • Verslag Statendag 1-12-17

  02 december − Tijdens de Statendag van vrijdag 1-12 is er onder meer gesproken over de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN), de Omgevingsvisie, Brabant Uitnodigend Groen (BrUG) en de Energietransitie. Lees verder

 • Begroting 2018: Vertrouwen in de toekomst van Brabant

  10 november − Tijdens de Statendag op vrijdag 10 november is de provinciale begroting voor 2018 behandeld. Voor de VVD was dit een moment om terug te blikken, maar vooral ook om vooruit te kijken naar de resterende periode voor de provinciale verkiezingen in 2019. De VVD heeft het volste vertrouwen in dit College en in de toekomst van Brabant. Lees verder

 • Brabantse VVD maant GS tot snelheid en concretisering flankerend beleid

  22 september − De Brabantse VVD heeft tijdens een eerste bespreking van het flankerend beleid aangegeven dat de invulling van de ingediende motie en het amendement van 7 juli concreter terug moet komen in de definitieve versie van het flankerend beleid. De VVD herkent de analyse die Gedeputeerde Staten (GS) maken en ziet ook dat er op sommige punten al voldaan wordt aan de gestelde eisen in de motie en het amendement. Woordvoerder Wouter Bollen sprak van een 60% versie van het flankerend beleid, waar GS spreken over een 80% versie. Er zullen dus nog zeker wat zaken verbeterd moeten worden. Lees verder

 • Programma Brabantdag 16 september 2017

  25 augustus − Er gebeuren toffe dingen in onze provincie! De Brabantdag op 16 september 2017 staat in het teken van ontmoeten, goede inhoudelijke discussies en uiteraard gezelligheid. Naast de voltallige fractie en onze gedeputeerden, zullen Onno Hoes en Cora van Nieuwenhuizen aanwezig zijn. Verder verheugen wij ons op de komst van inspirerende sprekers van onder meer ASML, Libéma en de Suiker Unie. In het artikel vind je het volledige programma. Lees verder

 • VVD Brabant zorgt voor extra garanties veehouders

  08 juli − De Brabantse VVD heeft tijdens het debat over de toekomst van de veehouderij ervoor gezorgd dat agrariërs meer garanties krijgen. Boeren die vooruit willen en op bedrijfsniveau al aan de eisen voldoen, worden hierdoor niet gestraft door het nieuwe beleid. Als tijdens de begrotingsbehandeling 2018 blijkt dat deze wensen niet worden ingewilligd, trekt de VVD alsnog haar steun in voor het gehele voorstel. Lees verder

 • Uitnodiging informatieavond maatregelen veehouderij

  01 juli − Op dinsdagavond 4 juli organiseert de VVD Brabant een informatieavond over de versnelling transitie duurzame veehouderij. In aanloop naar de besluitvorming op 7 juli willen wij u informeren over de voorliggende maatregelen. Daarbij gaan wij graag met u in gesprek en zal er ruimte zijn voor vragen. Zowel leden als geïnteresseerden zijn welkom. Wij nodigen u bij dezen van harte uit om deze bijeenkomst bij te wonen. Lees verder

 • Verslag Statendag 23 juni 2017

  24 juni − Deze Statendag startte voor het eerst met het nieuwe rondvraagmoment. Wilma Dirken stelde namens onze fractie Commissaris van de Koning Wim van de Donk enkele vragen over Fort Oranje. De Taskforce Brabant-Zeeland is betrokken bij het aanpakken van deze camping en soortgelijke plekken en de provincie geeft geen cent aan eigenaar Engel. Lees verder

 • VVD voor verantwoorde maatregelen intensieve veehouderij

  14 juni − De Brabantse VVD is voor verantwoorde maatregelen in de intensieve veehouderij om economische ontwikkelingen in Brabant mogelijk te maken. Met het voorstel van Gedeputeerde Staten (GS) krijgen veehouders in Brabant bijna 5 jaar de tijd om hun bedrijf aan te passen aan de moderne tijd; 2022 is noodzakelijk en volgens de VVD wél haalbaar. Lees verder

 • Verslag Statendag 9 juni 2017

  10 juni − Na de gebruikelijke technische vragenronde stond er ’s ochtends een informerende themabijeenkomst over de opslag van energie op het programma. Tijdens de Statenvergadering werden er stukken besproken over onder andere de omgevingsdiensten en de evaluatie van de Zuidelijke Rekenkamer over de informatievoorziening aangaande de investeringsfondsen in Noord-Brabant. Lees verder

 • Verslag Statendag 19 mei 2017

  19 mei − In de ochtend vond er een informerende themabijeenkomst landbouw plaats over de botsproef mestbeleid en over de verwachte milieueffecten van aanpassing van de Verordening natuurbescherming (onderdeel stikstof en staldering). De belangrijkste onderwerpen tijdens de Statenvergadering waren de jaarstukken 2016 en de herziening van het treasurybeleid. Hubert Koevoets (woordvoerder financiën) gaf namens de Brabantse VVD aan dat wij tevreden zijn met de huidige koers. Toch zijn er ook zaken die meer aandacht verdienden en dat wij gezien het huidige economische klimaat echt meters kunnen maken. Gas op de plank! Lees verder

 • Inbreng Perspectiefnota 2017: Vooruit met optimisme in Brabant

  21 april − De Brabantse VVD was tijdens de behandeling van de provinciale Perspectiefnota 2017 tevreden over de vooruitgang in Brabant. Fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen gaf echter gelijk aan dat men ervoor moet waken om niet achterover te gaan leunen en kwam met meerdere actiepunten om meer progressie te boeken. De VVD bracht daarom onder andere diverse moties in. Deze varieerden van een toekomstagenda om jong talent aan Brabant te binden tot duurzaamheidsleningen voor huizenbezitters en van extra geld voor de Taskforce Brabant Zeeland voor verdere bestrijding van zware criminaliteit tot een pilot om bevoegdheden met betrekking tot omgevingsvergunningen over te dragen van gemeenten naar de omgevingsdiensten. Lees verder

 • Verdubbeling middelen Taskforce Brabant Zeeland

  21 april − Dankzij de Brabantse VVD krijgt de Taskforce Brabant Zeeland in 2017 minimaal twee keer zoveel middelen van de provincie om georganiseerde criminaliteit krachtig aan te pakken! Lees verder

 • Beantwoording schriftelijke vragen Nationale Proeftuin Precisielandbouw

  23 maart − Vorige maand stelde Statenlid Wouter Bollen namens de Brabantse VVD het college van Gedeputeerde Staten (GS) een aantal vragen over de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. De VVD heeft toen onder andere duidelijk gemaakt dat wij graag zien dat dit project in Brabant wordt gerealiseerd. Recent kwamen de antwoorden binnen. Lees verder

 • Werkbezoek Oorlogsmuseum Overloon

  17 maart − Vanochtend bracht de fractie van de VVD Brabant samen met enkele vertegenwoordigers van de VVD Boxmeer een werkbezoek aan het Oorlogsmuseum Overloon. Na een hartelijke ontvangst werden wij geïnformeerd over het verleden en de toekomst van het museum. Het museum is in 1946 geopend en daarmee het oudste oorlogsmuseum in West-Europa. Direct na de bevrijding hebben lokale vertegenwoordigers het initiatief genomen om zoveel mogelijk verschillend materieel in de hele omgeving in te zamelen. Lees verder

 • VVD krijgt alle vertrouwen van de kiezer en is wederom de grootste partij van Nederland

  16 maart − De Nederlandse kiezer heeft woensdag een duidelijk signaal afgegeven door massaal op de VVD te stemmen. Een mooie waardering voor het harde werken van de afgelopen jaren in crisistijd. Het maakt tegelijk ook duidelijk hoe groot het vertrouwen van de Nederlanders is in een toekomst met de VVD aan het roer. Met een overduidelijke meerderheid van de stemmen zijn we opnieuw de grootste partij van Nederland. Een resultaat om bijzonder trots op te zijn! Ook in Brabant is het vertrouwen in de VVD groot. Daar lag het percentage VVD stemmers zelfs nog hoger dan het landelijk gemiddelde. Een mooi signaal voor ons als VVD Brabant dat de inzet en resultaten van de VVD gezien en gewaardeerd worden. Bedankt voor uw vertrouwen! Lees verder

 • Ga net als 'onze' Klaas Dijkhoff allemaal VVD stemmen!

  15 maart − Vanochtend om 11.00u heeft onze hoogste Brabantse kandidaat, Klaas Dijkhoff, zijn stem uitgebracht in Breda. Hij vertelt graag aan wie hij zijn stem heeft gegund, bekijk daarvoor de video. Lees verder