• Meer geld voor aanpak files Brabant

  23 November − Dankzij onze VVD-Gedeputeerde en lijsttrekker Christophe van der Maat komt er opnieuw veel geld naar Brabant voor het verminderen van files. Lees verder

 • Begroting 2019: keuzes maken!

  09 November − De Provincie heeft straks minder geld te besteden. Dat vraagt om échte keuzes, niet om pappen en nathouden. De VVD wil de Wegenbelasting bevroren houden en minder provinciale sociaalculturele subsidies. Lees verder

 • VVD Brabant wil oplossingen voor landelijke mestblunder

  05 November − ''Mestblunder kost boeren de kop'', kopte het ED op 2-11. VVD vraagt Provinciebestuur oplossingen te zoeken voor boeren die in de problemen komen door fouten van Minister Schouten (Landbouw). Klik hier voor de vragen over VVD-Statenleden Wilma Dirken en Walter Manders. Lees verder

 • Varkenspest wilde zwijnen

  23 October − De VVD Brabant Statenfractie is van mening dat we een uitbraak van de Afrikaanse pest onder wilde zwijnen in Brabant moeten voorkomen. Daarvoor is het nodig om te handhaven op de nulstand van wilde zwijnen in Brabant. Lees verder

 • Ruim baan voor nieuwe woonvormen

  15 August − We staan in Brabant voor een grote woningbouwopgave. De VVD vindt dat er, naast nieuwbouw, ook ruimte moet zijn voor nieuwe woonvormen. Bijvoorbeeld het verhuren of verkopen van delen van woningen, of het ombouwen van loodsen tot woningen. Lees verder

 • Te weinig vooruitgang windmolens

  12 July − Op dit tempo gaat Brabant niet voldoen aan de afspraak met het Rijk over Wind op Land (windmolens). In een jaar tijd is er weinig vooruitgang geboekt, terwijl we met het nieuwe Klimaatakkoord voor een ongekende opgave staan. Peter Portheine stelde Statenvragen. Lees verder

 • Statenvragen ongelukken door wilde dieren

  03 July − Suzanne Otters heeft schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over verkeersongelukken door wilde dieren. Afgelopen weekend veroorzaakten 14 overstekende wilde zwijnen een hevig ongeluk op de A2 bij Leende. De VVD heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan en wil daarom weten wat GS hieraan kunnen en gaan doen. Lees verder

 • Veiligheid boa's in het buitengebied

  29 June − Handhavers geven aan dat ze nu risico’s vermijden omdat ze zich niet veilig voelen. De VVD vindt dat alle handhavers hun werk veilig moeten kunnen doen. Wilma Dirken stelde vragen tijdens het Rondvraagmoment. Lees verder

 • Verkeersveiligheid gaat vóór natuurbeleid

  15 June − Verkeersveiligheid staat bij de VVD Brabant hoog in het vaandel. Begroeiingen in bermen en op rotondes mag geen voorrang hebben op verkeersveiligheid, vinden wij. Voor ons geldt 'zero tolerance': elke verkeersdode is er één te veel. Lees verder

 • Walter Manders geïnstalleerd als Statenlid

  15 June − Aan het begin van de Statenvergadering op 15 juni is Walter Manders geïnstalleerd als Statenlid voor de VVD Brabant. Hij vervangt Wouter Bollen, die wethouder is geworden in Sint Anthonis. Lees verder

 • VVD wil onderzoek naar handhaving

  07 June − De VVD Brabant Statenfractie wil dat de Zuidelijke Rekenkamer onderzoek doet naar het samenwerkingsverband 'Samen Sterk in Brabant' (SSiB). De VVD maakt zich al geruime tijd zorgen om de vele afvaldumpingen in de Brabantse natuur, maar ook om de perikelen bij de Omgevingsdiensten. De handhaving mag daar niet onder lijden en daarom vragen wij om een onderzoek. VVD-Statenlid Wilma Dirken: ''er wordt te veel tijd besteed aan organiseren, vergaderen, praten en andere overlegstructuren.'' Lees verder

 • Bert Pauli stopt na statenverkiezingen 2019

  01 May − Bert Pauli zal na de statenverkiezingen in maart 2019 niet terugkeren als gedeputeerde. 'Tot die tijd ga ik nog met veel energie en plezier door om het liberale geluid te laten horen’ aldus Bert. Lees verder

 • Perspectiefnota: overzicht inbreng VVD

  28 April − Hier vindt u een overzicht van onze inbreng, moties en amendementen bij de Perspectiefnota. Onze boodschap: de VVD staat voor een kleine, daadkrachtige en financieel duurzame provinciale overheid. Niet dromen, maar aanpakken. Geen groene hobby's, maar opcenten bevriezen. Lees verder

 • VVD-Statenvragen over verkeersdoden

  25 April − VVD stelt vragen over 'Nul verkeersdoden in Brabant' naar aanleiding van recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daaruit blijkt dat het aantal dodelijke verkeersslachtoffers in 2017 in Brabant flink gedaald is. Lees verder

 • VVD Brabant pleit voor onderzoek fusie Brabantse waterschappen

  20 April − De VVD Brabant wil dat er een onderzoek komt naar de fusie van de vier Brabantse waterschappen. Daarnaast moeten de provinciale opcenten ook de komende jaren bevroren blijven. Ook vindt de fractie dat er geen extra geld moet komen voor plantenbakken op schoolpleinen. “De provinciale overheid moet klein, krachtig en financieel duurzaam zijn”, aldus fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen. “Dat is onze voornaamste boodschap bij de Perspectiefnota in de Brabantse Provinciale Staten”. Lees verder

 • Brabantse stikstofbeleid goed voor ondernemers

  14 April − Het Brabantse stikstofbeleid is goed voor de ontwikkelruimte van ondernemers. Zonder ons beleid was dit allang onmogelijk geweest. Dat bevestigt het Provinciebestuur in antwoord op onze Statenvragen over een recente uitspraak van de Raad van State. Lees verder

 • Meer ruimte voor ondernemen in de natuur

  13 April − De VVD vindt dat er meer ruimte moet komen voor ondernemerschap in natuurgebieden. Persbericht naar aanleiding van onze werkbezoeken aan de initiatiefnemer voor een 'Klimbos' in Gerwen en aan de initiatiefnemer voor een 'Natuurpoort' in Cuijk. Lees verder

 • Statenvragen: windmolens op land

  09 April − Meer windmolens op land? VVD-standpunt: niet meer dan nodig voor het nakomen van bestaande afspraken. Lees verder

 • Statenvragen stalinnovaties

  28 March − VVD-Statenlid Wouter Bollen heeft schriftelijke vragen gesteld over stalinnovaties. De VVD wil een servicegerichte provincie die niet blijft hangen in oude werkwijzes, maar innovaties van ondernemers faciliteert en aanmoedigt. Lees verder

 • Werkbezoek Drimmelen: meer woningbouw

  19 March − VVD: Meer woningen in Drimmelen. Persbericht naar aanleiding van het werkbezoek van de Statenfractie aan de gemeente Drimmelen. Lees verder