Nieuws

 • Werkbezoek groene boa's.

  11 juli − Wij willen een veilig Brabants buitengebied. Als VVD Brabant gaan we graag op de dagen dat er geen Statenvergadering is op werkbezoek. Daarom hadden we afgelopen vrijdag een werkbezoek rondom toezicht en veiligheid in het buitengebied. Lees verder

 • Reactie VVD Brabant naar aanleiding van voorgesteld Kabinetsbeleid stikstof

  10 juni − De VVD Brabant heeft kennisgenomen van het gepresenteerde stikstofbeleid van het kabinet. In het komende jaar worden gebiedsprocessen opgezet via de provincies, welke uiterlijk in juni 2023 afgerond moeten zijn. De doelstellingen die uit deze gebiedsprocessen volgen moeten uiterlijk in 2030 tot de noodzakelijke stikstofreductie hebben geleid. Lees verder

 • STATENVRAGEN: BRABANT KAN WEL EEN ENERGIEBOOST GEBRUIKEN

  08 juni − Gisteren bleek middels een publicatie van het Brabants Dagblad dat er voorlopig geen nieuwe aansluitingen aan het elektriciteitsnetwerk voor bedrijven komen. Dit omdat het energienet de vraag niet meer aan kan. Ook voor het opwekken van elektriciteit kunnen bedrijven niet worden aangesloten. De VVD is hiervan geschrokken en vindt deze situatie onaanvaardbaar! Lees verder

 • STATENVRAGEN DROOGTE MAART

  11 april − Afgelopen maart was een van de droogste maanden ooit, wat veel zorgen opwekt. Daarom heeft Statenlid Tycho Holleman namens de Brabantse VVD Statenvragen ingediend over dit onderwerp. In Noord-Brabant zijn namelijk veel gebieden helemaal afhankelijk van regen. Waterschappen Aa en Maas en De Dommel nemen al extra maatregelen. Ook in waterschap de Brabantse Delta is een lagere grondwaterstand dan normaal. Lees verder

 • STATENDAG 8 APRIL

  08 april − Vandaag vergaderen Provinciale Staten over onder andere het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Een erg veelomvattend en omvangrijk stuk. De Brabantse VVD is van mening dat opname van Future-Foods in dit stuk belangrijk is. Daarnaast vinden we ook dat wij ons best moeten doen om een deel van het transitiefonds zo snel mogelijk naar Brabant te halen. Lees verder

 • VVD blij met concrete investeringen provincie in nucleaire energie

  29 maart − Een duurzame toekomst kan niet zonder kernenergie. De afgelopen jaren heeft de VVD Brabant meerdere malen het onderwerp kernenergie op de provinciale agenda gezet. Dit omdat het verduurzamen van onze energievoorziening een grote uitdaging is. Zeker nu zien we, met de situatie in Rusland, dat onze afhankelijkheid van andere landen zeer groot is. Met alleen windmolens op zee en zonnepanelen op daken gaan we het niet redden in Brabant en Nederland. Daarom moeten we investeren in nucleaire energie om zo te voldoen aan onze toekomstige energiebehoefte. Lees verder

 • STATENVRAGEN VERKEERSVEILIGHEID SNELFIETSROUTE

  18 januari − Bewoners in Hulten maken zich zorgen om de verkeersveiligheid op de Uitvang in Hulten. De snelfietsroute verandert daar in een drukke bestaande weg voor auto's, landbouwvoertuigen en vrachtwagens. Een weg waar 60 gereden mag worden zonder belijning, een middenstrook of drempels. 'De wethouder van de gemeente Gilze en Rijen zegt in BN de stem (08-01-2022) dat ze samen met de provincie in actie zal komen als er aanleiding is. Dat klinkt als een gevalletje kalf en put,' aldus Suzanne Zwart van de Brabantse VVD fractie. Daarom vragen VVD Statenleden Suzanne Zwart en Carola Meuwissen wat de provincie kan en wil doen om de verkeersveiligheid op de Uitvang te verbeteren. Daarnaast heeft ook de VVD Gilze en Rijen aan de gemeente gevraagd om in actie te komen. Lees verder

 • Suzanne Otters-Bruijnen nieuwe VVD gedeputeerde

  14 januari − De fractie van de Brabantse VVD draagt Suzanne Otters-Bruijnen voor als opvolger voor Christophe van der Maat. Door zijn recente benoeming tot staatssecretaris van Defensie was er in het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een vacature ontstaan. Lees verder

 • STATENVRAGEN TRUCKPARKINGS

  11 januari − STATENVRAGEN TRUCKPARKINGS Lees verder

 • VVD Brabant feliciteert Christophe van der Maat met zijn aanstaande benoeming tot staatssecretaris van Defensie

  02 januari − De Brabantse VVD feliciteert Christophe van der Maat met zijn aanstaande benoeming tot staatssecretaris van Defensie. We zijn enorm trots dat Christophe toetreedt tot het kabinet Rutte IV. Lees verder

 • FIJNE FEESTDAGEN

  22 december − 2021 ligt bijna achter ons. Lees verder

 • STATENDAG 17 DECEMBER

  17 december − Vandaag hebben Provinciale Staten voor het laatst vergaderd dit kalenderjaar. Lees verder

 • STATENDAG 3 DECEMBER

  03 december − Vandaag zijn er drie belangrijke thema's besproken in de Staten: het beleidskader gezondheid 2021-2030, het Regionaal Water en bodemprogramma 2022-2027 en de oprichting van de Stichting Campus Ontwikkelingsorganisatie. Lees verder

 • THEMADAG 19 NOVEMBER

  19 november − THEMADAG 19 NOVEMBER: Vandaag hebben we weer een interessante dag gehad in de Staten, er zijn belangrijke onderwerpen besproken zoals gezondheid en een Levendig Brabant. Lees verder

 • BEGROTING 2022 - DRIE VVD MOTIES AANGENOMEN

  12 november − BEGROTING 2022 - DRIE VVD MOTIES AANGENOMEN Vandaag vervolgen we de begrotingsbehandeling voor 2022. Lees verder

 • Het verhaal van Suzanne Otters.

  05 november − Dit is het verhaal van fractievoorzitter Suzanne Otters tijdens de begrotingsbehandeling. Want het gaat goed met de economie in Brabant. De VVD houdt daarbij extra aandacht voor innovatie en verkeersveiligheid. Met een optimistische blik kijken wij vooruit naar 2022. Lees verder

 • Kweekvlees is gewoon vlees.

  09 oktober − Bij veel mensen leeft nog de gedachte dat kweekvlees duur is, in massa‚Äôs wordt geproduceerd en dat het in een lab gemaakt wordt. Het werkbezoek bij Crole in Sint-Oedenrode heeft deze mythes mogen wegnemen. Kweekvlees kan namelijk gewoon door jouw lokale boer geproduceerd worden. Als regelgeving dit toelaat. Lees verder

 • Afscheid Alex Panhuizen.

  05 oktober − Afgelopen vrijdag nam de VVD-fractie afscheid van Alex Panhuizen. In 2015 kwam hij bij de Provinciale Staten van Brabant als jongste Statenlid, inmiddels verlaat hij als senior de fractie. Fractievoorzitter Suzanne Otters sprak voor zijn afscheid hem nog eenmaal tijdens de Statendag toe. Lees verder

 • Werkbezoek Leidingenstraat Nederland.

  28 september − Verder kijken dan alleen de voor de hand liggende oplossingen. Dit doet de VVD Brabant graag. Daarom zijn we deze week op werkbezoek geweest naar LSNed, de leidingenstraat van Nederland. Lees verder

 • Keiharde inzet voor verkeersveiligheid.

  18 september − Op 2 juli pleitte Statenlid Suzanne Zwart voor 50 flitspalen voor onze provincie, om onveilig rijgedrag op onze provinciale wegen keihard aan te pakken. We zijn blij dat de gedeputeerde het besluit heeft genomen om de snelheid op de N640 ter hoogte van het kruispunt met de Oude Antwerpsepostbaan te verlagen naar 50 kilometer per uur. Verkeersveiligheid blijft een onderwerp dat onze aandacht verdient! Lees verder