Nieuws

 • Continuïteit voor erfgoed in Brabant

  26 maart − VVD Brabant is voor erfgoedbehoud in Brabant. Onze provincie kent prachtige erfgoedcomplexen. Door het beleidskader erfgoed te handhaven, betekent dit zekerheid voor de complexen en onze toekomstige generaties. Lees verder

 • Extra geld voor sport in Brabant

  26 maart − VVD Brabant staat voor sport in Brabant. In Corona tijd is nog duidelijker geworden dat sport goed voor voor lichaam en geest. Door sporten in Brabant te promoten en een steuntje in de rug te geven, kunnen ook grote sportevenementen neerdalen in Brabant. Lees verder

 • Terugkijken: twee jaar na de Provinciale Statenverkiezingen

  24 maart − Het is pas twee jaar geleden dat de laatste Provinciale Statenverkiezingen waren. Toch voelt het voor mij als langer geleden. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd, waardoor de tijd sneller leek te gaan. Hoewel de nieuwe ”corona-werkelijkheid” en de lockdowns de tijd tegelijkertijd ook hebben stilgezet. Lees verder

 • Wel meer natuur, geen natura2000

  12 maart − Voor de VVD is van belang dat Brabant niet op slot gaat. Dat betekent dat er best meer natuur in Brabant mag komen, maar niet méér Natura2000 gebieden in Brabant. Lees verder

 • Brabant stevent af op stikstof lockdown

  © Pexels

  12 maart − Brabant stevent af op een nieuwe lockdown. Voor die andere lockdown krijgen we langzaamaan perspectief, zijn er gelukkig vaccins beschikbaar. Deze nieuwe lockdown kent nog weinig perspectief. Werkloosheid door wegtrekkende bedrijven zonder uitbreidingsperspectief, verkeersonveiligheid en een slot op de woningbouw. Dat is de toekomst van Brabant als we geen keuzes durven maken. Lees verder

 • Rondvraag: Brabant moet ook tijdens stikstofdrama bereikbaar blijven

  12 maart − Jelle van Nuland vraagt vandaag aandacht voor het belangrijke onderwerp mobiliteit. Onze wegen zijn druk bezet. Ondanks het stikstofdrama moeten we knelpunten wel aan kunnen pakken. Lees verder

 • Stikstofdrama hangt in de lucht, Brabant mag niet op slot!

  © Pexels

  11 maart − Als economische motor van Nederland en logistiek hart van de Benelux is de bereikbaarheid van Brabant van levensbelang. Waar het tijdens deze Corona-crisis wat rustiger is op de Brabantse wegen, is de verwachting dat Brabanders zich in de nabije toekomst weer volop kunnen ergeren aan vastgelopen wegen in onze provincie. Wat de VVD betreft is dit daarom hét moment om de knelpunten in ons wegennet blijvend aan te pakken en ervoor te zorgen dat Brabanders nu en in de toekomst snel en veilig van A naar B kunnen. Lees verder

 • Het net is geen excuus!

  10 maart − Netcapaciteit wordt op dit moment gebruikt als excuus om uit te leggen welke transitieprojecten niet kunnen. VVD Brabant Statenlid Alex Panhuizen stelt vragen aan het College en roept gedeputeerde De Bie op om juist te kijken naar wat wél kan. Zodat Brabant door kan pakken in de energietransitie. Lees verder

 • Suzanne over de nieuwe open-parlementaire samenwerking in Brabant

  22 januari − Hier vind je de spreektekst van fractievoorzitter Suzanne Otters-Bruijnen voor het extra PS-debat na de splitsing van FvD en de toetreding van JA21 tot de parlementaire-samenwerking. Lees verder

 • Beëdiging Jelle van Nuland

  21 januari − Jelle van Nuland werd op 22 januari beëdigd als Statenlid voor onze fractie. Hij neemt de portefeuille mobiliteit over en staat te trappelen om aan de slag te kunnen. Wij hebben er zin in! Lees verder

 • Afscheidsspeech voor Margriet Bräuner

  21 januari − Suzanne Otters benadrukt in haar afscheidsspeech enkele bijzondere en waardevolle punten van Margriet. Wij nemen niet echt afscheid van 'onze' Fries. Het is geen tot ziens, maar tot snel! Lees verder

 • Open-parlementaire samenwerking VVD, CDA, FvD, JA21 en Lokaal Brabant

  16 januari − De Brabantse Statenleden van Forum voor Democratie en JA21 hebben na goed onderling overleg besloten hun politieke werk ieder vanuit een eigen fractie voort te zetten. Daarmee vormen vanaf nu vijf fracties in de Provinciale Staten van Noord-Brabant (VVD, CDA, FvD, JA21 en Lokaal Brabant) het fundament onder het vorig jaar gesloten bestuursakkoord ‘Samen, slagvaardig en slim’. Lees verder

 • Jelle van Nuland nieuwe aanwinst VVD Brabant fractie

  15 januari − Jelle van Nuland wordt op 22 januari 2021 beëdigd als Statenlid voor de VVD in de Brabantse Provinciale Staten. Hij begint als Statenlid, na het vertrek van Margriet Bräuner uit de Brabantse politiek. Van Nuland neemt de portefeuille mobiliteit over. Lees verder

 • Verklaring samenwerking coalitie provinciaal bestuur Noord-Brabant

  09 december − Samen met het CDA en Lokaal Brabant houdt de VVD vast aan de samenwerking die we zijn aangegaan bij het bestuursakkoord “Samen, Slagvaardig en Slim”. Het is niet aan ons om de gemaakte keuzes van de Brabantse FvD te verantwoorden of te verdedigen. Dat kunnen we niet en willen we niet. Lees verder

 • Margriet Bräuner neemt afscheid als Statenlid

  08 december − Margriet Bräuner neemt begin 2021, na ruim anderhalf jaar, afscheid als Statenlid. Wij vinden het jammer dat ze stopt, maar begrijpen en ondersteunen haar keuze. We bedanken Margriet voor de fijne samenwerking en al haar harde werk. In haar afscheidsbrief licht Margriet zelf haar keuze toe. Over de opvolging van Margriet volgt op een later moment informatie. Lees verder

 • Statenvragen omvang, bevoegdheden en uitrusting Groene Boa's

  01 december − Suzanne Zwart vraagt via Statenvragen opnieuw aandacht voor de veiligheid van groene boa's. Eind november zou de Staten geïnformeerd worden over een onderzoek naar de omgeving, bevoegdheden uitrusting van Groene Boa's in Brabant. Dit is niet gebeurd. Daarom vragen wij nogmaals aandacht voor deze belangrijke vraagstukken. Lees verder

 • Interim omgevingsverordening

  27 november − Wilma Dirken benadrukte tijdens de IOV dat alle ondernemers de bocht moeten kunnen maken om stikstof te reduceren. Hetzelfde verhaal als waar VVD Brabant al in 2017 mee kwam. Lees verder

 • Spreektekst themabijeenkomst samenleving

  27 november − Lees hier de spreektekst van onze Gaby Scholder voor de themabijeenkomst samenleving op 27 november 2020. Lees verder

 • Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn

  © Pixabay

  23 november − De nieuwste gemeente Atlas vergelijkt sportbeleid en sportaanbod binnen Nederlandse gemeenten. Er staat maar één Brabantse gemeente in de top tien. Terwijl juist op dit moment sport extra belangrijk is en voor iedereen toegankelijk moet zijn. Lees verder

 • Spreektekst en moties begroting 2021 Suzanne Otters

  12 november − Bekijk hier de spreektekst en de ingediende moties van VVD Brabant tijdens de begrotingsbehandeling 2021. Lees verder