Onze geschiedenis

De VVD is opgericht in 1948. “Het liberalisme is de drager van de vooruitgang”, aldus Oud tijdens de oprichtingsvergadering.

Het jaar 1814 is het begin van het politieke liberalisme in Nederland. Het start met de nieuwe Grondwet. De liberaal Gijsbert Karel van Hoogendorp stelt deze op. Daarmee is de eerste stap op weg naar de parlementaire democratie gezet. In het midden van de 19e eeuw geeft de liberaal Johan Rudolf Thorbecke vorm aan onze staatsinrichting. Nu nog zijn zijn ideeën basis voor de Grondwet, de Gemeente- en de Provinciewet. Ook voor de sociale wetgeving leggen liberalen de grondslag. Een belangrijke doorbraak is het Kinderwetje van de liberaal Sam van Houten. Dit maakt een einde aan de kinderarbeid. In 1885 wordt de eerste liberale politieke partij opgericht, de Liberale Unie. Daarna ontstaan verschillende partijen met liberale overtuigingen. De VVD is opgericht in 1948.