Provinciale Staten akkoord met bestuursakkoord 'Beweging in Brabant'


Een meerderheid in Provinciale Staten heeft ingestemd met het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’. Bert Pauli en Christophe van der Maat zijn namens de VVD geïnstalleerd in het college van Gedeputeerde Staten. Karel Burger Dirven en Alex Panhuizen zijn beëdigd als lid van Provinciale Staten.

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten werd vrijdag het bestuursakkoord bezegeld. In het nieuwe college werkt de VVD samen met SP, D66 en PvdA.

Afscheid Yves de Boer
In de ochtend namen Provinciale Staten afscheid van drie gedeputeerden, waaronder VVD-gedeputeerde Yves de Boer. Hij was sinds 2010 lid van het dagelijks bestuur van de provincie. Eerst was hij verantwoordelijk voor de portefeuille Mobiliteit, Infrastructuur en Handhaving. Sinds 2011 was De Boer gedeputeerde voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen. Commissaris van de Koning Wim van de Donk en VVD-fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen spraken lovende woorden. Na zijn afscheidsspeech volgde een indrukwekkende staande ovatie, die de waarde die De Boer voor Brabant heeft gehad nogmaals onderstreepte.

Bestuursakkoord
Na het daarop volgende debat over het bestuursakkoord ‘Beweging in Brabant’ stemden Provinciale Staten in met het akkoord.  Fractievoorzitter Martijn van Gruijthuijsen stelde dat ‘het verkiezingsprogramma De Kracht van Brabant is vertaald in een mooi bestuursakkoord’.

Installatie Gedeputeerde Staten
Later in de middag werd het nieuwe college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd. Bert Pauli (Economische Zaken en Internationalisering) en Christophe van der Maat (Mobiliteit en Samenwerking) nemen daarin zitting namens de VVD. Pauli was al gedeputeerde in het vorige college. Van der Maat schuift vanuit de fractie door naar het dagelijks bestuur.

Installatie Burger Dirven & Panhuizen
De installatie van Pauli en Van der Maat had tot gevolg dat Karel Burger Dirven en Alex Panhuizen vervolgens werden geïnstalleerd als lid van Provinciale Staten. Burger Dirven was in de vorige periode al lid van Provinciale Staten en keert dus terug. Panhuizen (18) is nieuw en direct ook het jongste lid van Provinciale Staten.