Spreektekst Fractievoorzitter Roel Gremmen bespreking bestuursakkoord

Voorzitter,

 

De afgelopen jaren hebben we als provincie veel bereikt en er mede voor gezorgd dat Brabant dé banenmotor en de economische topregio van Nederland is geworden. We zijn welvarend en gelukkig in Brabant. Tegelijkertijd zien we dat we ook steeds vaker tegen grenzen aanlopen, of het nu is qua stikstof of arbeidsmarkt of qua ruimte. De VVD neemt daarom verantwoordelijkheid om die keuzes te maken die nodig zijn om de positie van Brabant, zowel nationaal als internationaal, verder te verstevigen.

 

En voorzitter, dat vereist moed en dat vereist samenwerking met andere partijen. Dat vereist niet aan de zijlijn staan, maar de handschoen oppakken. En het vereist bestuurders die deze uitdagingen zien en aankunnen. De VVD is trots op het voorliggende akkoord. Het akkoord is verbindend, ik denk dat veel partijen in dit huis punten herkennen. En het akkoord is ambitieus.

 

Ik licht daarbij graag de volgende zaken uit: 

 

Brabant gaat zo snel mogelijk open. Dat betekent dat we op een haalbare, realistische manier werken aan stikstofreductie, onder meer door het verschuiven van de stallendeadline en evenredig ook andere sectoren bij te laten dragen. Daarnaast gaan we volle prioriteit zetten op natuurherstel in de Natura 2000 gebieden, boven de aanleg van nieuwe natuur. 

Brabant blijft bereikbaar. Onze inwoners willen op een goede manier van A naar B kunnen, bijvoorbeeld van huis naar werk elke ochtend en middag. Daarom gaat de auto niet in het verdomhoekje, maar investeren we vol in onze wegen, zoals de N65, de N629 en de N279, waar we bij die laatste kijken naar verdubbeling van rijstroken. Ook zetten we in op OV en gedeelde mobiliteit, voor elk wat wils. 

Brabant blijft ook bereikbaar omdat we onze schaarse ruimte beter gaan benutten, meervoudig ruimtegebruik gaan stimuleren en naar behoefte woningen gaan bouwen, op een plek die past, of dat nu binnen of buiten de bebouwde kom is. En we zetten in op een natuur waarin iedereen kan recreëren en waar hard wordt gewerkt om de veiligheid te verbeteren, bijvoorbeeld door betere uitrusting met een vuurwapen van onze groene BOA’s. 

En Brabant wordt duurzamer: We kiezen voor de energie van de toekomst met onze inzet op waterstof en de extra inzet voor kernenergie, waarbij we ook de ruimtelijke toepassingen gaan bekijken. Maar we willen ook dat iedereen de omslag mee kan maken, dus zorgen we voor lokaal draagvlak bij windmolens, immunisatieportefeuille inzetten voor isolatie / zonnepanelen en niet onze vruchtbare grond opofferen voor zonnepanelen.

 

Dit alles, zoals u van de VVD gewend bent, met een stevig financieel fundament, zonder de lasten te veel te verzwaren en zonder onverantwoorde risico’s te nemen.