Nieuwe coalitie in Brabant: VVD, GroenLinks, PvdA, SP, D66 en Lokaal Brabant

Het coalitieakkoord ‘Samen maken we Brabant’ is gepresenteerd aan Provinciale Staten, publiek en pers. De VVD is trots om wederom deel uit te maken van de coalitie, waarin we veel speerpunten uit ons verkiezingsprogramma kunnen realiseren. Met twee bestuurders gaan we hier actief mee aan de slag. Daarbij houden we vast aan de ingezette lijn van de afgelopen jaren: Een economisch sterke en duurzame toekomst en verantwoord financieel beleid van de provincie.  

 

Onze belangrijkste uitdaging is om ervoor te zorgen dat Brabant zo snel mogelijk weer “open” kan. Er moeten weer vergunningen verleend gaan worden, zodat we kunnen blijven bouwen, rijden en werken in Brabant. Daarvoor brengen we de stikstofuitstoot verder terug door verschillende maatregelen te nemen in de landbouw, mobiliteit en industrie. Ook prioriteren we het herstel van de natuur in de kwetsbare natura2000 gebieden boven de aanleg van nieuwe natuur. Zo doen we wat nodig is zodat, op een gebalanceerde manier, ontwikkelingen in onze provincie door kunnen gaan. 

 

Een welvarend Brabant begint met een sterke, innovatieve economie. Daarom jagen we innovaties verder aan en verbinden we de successen van Brainport met de rest van Brabant. Zo blijft Brabant de groeimotor van Nederland en zijn er ook in de toekomst mooie banen beschikbaar voor jongere Brabanders. Een andere grote opgave is het woningtekort in Brabant. We zetten fors in om dit aan te pakken. Zo bouwen we extra woningen voor de middenklasse en daar waar dat nodig is, ook als dat buiten de bebouwde kom is. Bovendien gaan we ook slim om met onze schaarse ruimte, bijvoorbeeld door in te zetten op meervoudig ruimtegebruik. 

 

In Brabant moet iedereen snel en veilig van A naar B kunnen. We pakken daarom belangrijke knelpunten, zoals de N629, de N65 en de N279 aan. Daarnaast beheren en onderhouden we onze wegen op hoog niveau en is er geld beschikbaar om ook in de toekomst te kunnen blijven investeren in ons wegennet. We zetten in op een sterk OV-netwerk en gedeelde mobiliteit. Om minder gevaarlijke stoffen over het spoor te hoeven vervoeren, willen we dat toekomstige ondergrondse buisleidingen ook toegankelijk zijn voor Brabantse bedrijven.

 

Een andere pijler in het akkoord is duurzaamheid. Naast investeringen in isolatie en verdere verduurzaming van bestaande woningen, zetten we onverminderd in op kernenergie en waterstof. Daarnaast worden zonnepanelen als eerste geplaatst op daken en gaan we alleen extra windmolens plaatsen als er lokaal draagvlak is. 

Ook investeren we verder in een veilig Brabant. Zo zetten we, samen met gemeenten, in op een weerbare samenleving. Ook gaan we onze groene BOA’s beter scholen en beter uitrusten, bijvoorbeeld met een vuurwapen. Zodat ons buitengebied beter beschermd wordt tegen criminaliteit. 

 

Tenslotte verhogen we de komende jaren onze provinciale belastingen onder het huidig inflatieniveau, omdat we vinden dat de Brabantse autobezitters niet onnodig belast mogen worden.

 

Gedeputeerden

Wij zijn trots en verheugd dat we met Martijn van Gruijthuijsen en Wilma Dirken wederom twee top kandidaten voordragen. Wilma is nieuw als gedeputeerde. Ze heeft veel ervaring in Provinciale Staten en enorme expertise opgebouwd op de portefeuille waarvoor zij verantwoordelijk gaat zijn in het college, namelijk stikstof, ruimte, wonen en veiligheid. Martijn zorgt voor continuïteit en ervaring in het college en is een gedreven bestuurder die zijn portefeuille financiën, economie en talentontwikkeling door blijft ontwikkelen. 

 

Fractie

De 9 koppige VVD fractie in Provinciale Staten heeft Roel Gremmen benoemd als fractievoorzitter. Na benoeming van de gedeputeerden wordt de fractie versterkt met Joachim Jansen en Carola Meuwissen.