VVD teleurgesteld over stuklopen onderhandelingen

Op 12 april 2023 bracht verkenner Sacha Aussems haar rapport uit. Zij vond een coalitie van BBB, VVD, GroenLinks en PvdA het meest logisch omdat er dan een mix van politieke stromingen is. Ook passen deze partijen bij de door BBB gewenste nieuwe politiek: van onderop en samen met de inwoners.

De verkenner constateerde verder dat deze vier partijen het met elkaar eens zijn op doelniveau, maar dat de meningen over de aanpak van het natuur- en stikstofvraagstuk van elkaar verschillen. In de gesprekken met de verkenner was helder geworden dat iedereen van plan was om de schouders eronder te zetten. Daarom sprak de verkenner haar vertrouwen uit dat het onderzoeken van deze optie kansrijk zou zijn.

 

De VVD is op basis van dit advies het gesprek aangegaan met BBB, GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Daarbij was en is voor de VVD altijd het belangrijkste dat Brabant een stabiel bestuur krijgt en snel “open” kan, zodat er weer vergunningen verleend gaan worden om te kunnen bouwen, rijden en werken.

 

Hoewel er tussen de partijen aan het begin van deze week een onderhandelaarsakkoord was bereikt, zijn de onderhandelingen in het zicht van de finish gestrand. 

 

Wij betreuren het dat Brabant langer op een nieuw bestuur moet wachten, gaan bijkomen van deze teleurstelling en denken de komende dagen na hoe het verder moet en wat onze rol daarin is.