Reactie natuurdoelanalyses VVD Brabant.

De VVD staat voor een Brabant waar het goed wonen, werken en genieten is. In 2017 hebben we besloten om maatregelen te nemen waardoor we konden voorkomen dat Brabant “op slot” gaat. Met de maatregelen zorgden we aan de ene kant voor herstel van de natuur, aan de andere kant voor ruimte om vergunningen te verlenen. Voor wegen, woningen en alle ondernemers.

Er is tussen partijen veel verschil van inzicht over het tempo waarin de maatregelen uitgevoerd moeten worden. Daar is sinds 2017 regelmatig over gedebatteerd. De VVD heeft daarbij keer op keer het belang van het “open houden” van Brabant benadrukt. Uit de natuurdoelanalyses (NDA’s) blijkt nu dat de maatregelen die wel genomen zijn onvoldoende basis bieden om alle geplande projecten te kunnen vergunnen. 

Als VVD zijn we geconfronteerd met deze nieuwe juridische werkelijkheid. We zijn er enorm van geschrokken. Maar Brabantse ondernemers moeten door kunnen gaan met ondernemen, wegen moeten veiliger kunnen worden, en onze Brabanders moeten kunnen wonen. Daarom vinden we dat in het belang van alle Brabantse inwoners en ondernemers onmiddellijk gestart moet worden met het verlenen van vergunningen die wél kunnen. Door bijvoorbeeld emissieloos te bouwen en door gebruik te maken van alle mogelijkheden die er verder zijn om innovaties toe te passen. Het betekent voor ons ook dat we alleen nog fors willen inzetten op het verbeteren van de natuur waar deze analyses over gaan, niet op het realiseren van nog meer andere natuur.