VVD Brabant wil toekomstbestendige N639.

Volgend jaar pakt de provincie de N639 aan. Wat de VVD Brabant betreft is dit daarom hét moment om een toekomstbestendige oplossing te zoeken voor de verkeerssituatie in Chaam.

De provincie en de gemeente zoeken al jaren naar manieren om de verkeerssituatie te verbeteren. Dat heeft geleid tot een pakket aan maatregelen die in 2024 worden getroffen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Ook verkennen gemeente en provincie een vrachtwagenverbod. Deze maatregelen zijn volgens Provinciale Statenleden Jelle van Nuland en Suzanne Zwart sowieso nodig. Maar de VVD kijkt ook verder naar de toekomst. “Het blijft gewoon een drukke weg dwars door het centrum van Chaam. En nu de rondweg er niet komt, moeten we op zoek naar een andere oplossing voor een veilige, leefbare toekomst voor het dorp”, aldus Van Nuland.

 

Dat begint wat de VVD betreft met duidelijkheid over welke rol gemeente en provincie hebben in de toekomst van de N639. “De inwoner van Chaam mag niet de dupe worden van bestuurlijk getouwtrek”, zo vervolgt Van Nuland. Een mogelijke oplossing is wat de VVD betreft dan ook om de weg in gemeentelijk beheer te brengen. “Met het overdragen van de weg aan de gemeente maken we een eind aan alle onduidelijkheid: de gemeente heeft dan de verkeerssituatie in de toekomst dan helemaal in eigen hand en kan dan bijvoorbeeld ook de maximumsnelheid verlagen. Op dit moment is dat lastiger vanwege de regels die aan provinciale wegen verbonden zijn”.

 

Van Nuland benadrukt dat het overdragen van de weg niet mag betekenen dat problemen worden verschoven naar de gemeente. “Als de provincie de weg overdraagt, moet dat zo gebeuren dat de gemeente er ook mee uit de voeten kan. Dat vraagt om een pakket goede afspraken tussen gemeente en provincie, o.a. over hoe de weg opgeleverd wordt. Die afspraken moeten gemaakt worden vóórdat het onderhoud aan de N639 begint”.

 

Dat betekent overigens wat de VVD betreft niet dat de pauzeknop wordt ingeduwd voor het onderhoud dat de provincie voor 2024 heeft gepland. “Daarmee treft de provincie een aantal maatregelen die Chaam alvast een stuk leefbaarder maken, zoals veilige oversteekplaatsen, snelheidsremmende maatregelen en betere bestrating van de fietspaden en trottoirs. Die moeten er zo snel mogelijk komen. Als de N639 helemaal is aangepakt, is dat een goed en natuurlijk moment om de weg ‘schoon’ en toekomstbestendig onder te brengen bij de gemeente”.

 

Op 20 januari stelde de VVD Brabant vragen aan het college van Gedeputeerde Staten over dit onderwerp. De VVD Brabant en de lokale VVD-fractie in Alphen-Chaam blijven zich hard maken voor een veiligere weg en minder vrachtverkeer op de N639.