Reactie VVD Brabant naar aanleiding van voorgesteld Kabinetsbeleid stikstof

De VVD Brabant heeft kennisgenomen van het gepresenteerde stikstofbeleid van het kabinet. In het komende jaar worden gebiedsprocessen opgezet via de provincies, welke uiterlijk in juni 2023 afgerond moeten zijn. De doelstellingen die uit deze gebiedsprocessen volgen moeten uiterlijk in 2030 tot de noodzakelijke stikstofreductie hebben geleid. 

 

De VVD Brabant ziet dat de richting van het Kabinet aansluit bij de Provinciale besluitvorming die in 2017 in Brabant is vastgesteld. Uitgangspunt was en is daarbij in Brabant, dat de ondernemers die mee willen, ook mee moeten kunnen in de transitie. De Brabantse overheid vraagt momenteel al van veehouders om uiterlijk 1 januari 2024 verouderde stallen aan te passen. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar  leidt wel tot noodzakelijke stikstofreductie om onze natuur te herstellen en te versterken en ontwikkelruimte in Brabant mogelijk te houden. Brabant mag immers niet op slot komen staan.  

 

We zijn benieuwd of het bestaande Brabantse beleid voldoende is om te voldoen aan de reductiecijfers die nu door het Kabinet geschetst worden. Het is aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) om dit zo snel mogelijk in kaart te brengen en PS hierover te informeren. Ook zijn we benieuwd hoe de gebiedsprocessen ingericht gaan worden en is het noodzakelijk dat ├ílle betrokken partners hierin gehoord worden en mee kunnen praten.