STATENVRAGEN: BRABANT KAN WEL EEN ENERGIEBOOST GEBRUIKEN

Gisteren bleek middels een publicatie van het Brabants Dagblad dat er voorlopig geen nieuwe aansluitingen aan het elektriciteitsnetwerk voor bedrijven komen, omdat het net de vraag niet meer aan kan. Ook voor het opwekken van elektriciteit kunnen bedrijven niet worden aangesloten. De VVD is hiervan geschrokken en vindt deze situatie onaanvaardbaar!

Eens temeer laat dit volgens de VVD zien dat onze ambities met betrekking tot de verduurzaming van woningen, bedrijven en onze mobiliteit te hoog zijn in verhouding tot de mogelijkheden die tot onze beschikking staat. Het is daarom zaak om nu pas op de plaats te maken en onze inwoners en bedrijven geen investeringen te laten doen die geen rendement hebben. 

Het college heeft een reactie naar buiten gebracht met maatregelen en zaken die zij gaat doen om deze situatie op te lossen. Hieruit blijkt dat deze situatie waarschijnlijk nog jaren gaat duren. De VVD vindt dit onacceptabel, gezien het grote belang van investeringen in duurzaamheid voor (toekomstige) werkgelegenheid, behoud van Brabantse bedrijven en de landelijke eisen die gesteld worden aan organisaties rondom duurzaamheid. 

Ons Statenlid Roel Gremmen heeft daarom namens de VVD Brabant de volgende vragen gesteld:

 1. Is het college met de VVD eens dat energiemaatschappijen de situatie rondom het energienet te lang onderschat hebben en sneller aan de bel hadden moeten trekken en hadden moeten investeren in verzwaring van het net? 
 2. Binnen welk tijdsbestek kunnen de noodzakelijke investeringen in ons elektriciteitsnet gedaan worden? Hoe gaat het college ervoor zorgen dat de vergunningen hiervoor versneld verleend kunnen worden en hoe gaat het college ervoor zorgen dat de depositie van stikstof hier geen vertragende factor in gaat worden? 
 3. Het college geeft in haar reactie aan dat zij ‘ervan uit gaat dat TenneT de investeringen in Brabant naar voren gaat halen’. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat zij dit ook echt gaan doen? 
 4. Met de ambities met betrekking tot duurzaamheid in het achterhoofd, kan het college garanderen dat aansluitingen voor huishoudens en het bouwen van nieuwe woningen niet in gevaar komen, ook als zij massaal aan de warmtepomp en elektrische auto gaan? Of moeten we deze ambities op een lager pitje zetten? 
 5. Welke boodschap heeft het college voor alle Brabantse (familie)bedrijven en organisaties die onder meer fabrieken, hoofdkantoren en andere locaties (ook gemeentehuizen bijvoorbeeld) moeten gaan verduurzamen? 
 6. Welke acties gaat het college inzetten richting de landelijke overheid om de investeringen in het net te versnellen? Welk signaal met betrekking tot de ambities van de landelijke overheid (ministers Jetten en De Jonge) gaat het college afgeven? 
 7. Is het college het met de VVD eens dat ambities met betrekking tot elektrisch rijden, verplichte warmtepompen in 2026 en de aanleg van meer windmolens en zonneparken op deze manier een utopie zijn? Zo nee, hoe denkt het college de ambities op deze zaken alsnog te realiseren?

Volgens de VVD heeft Brabant een energieboost nodig. SMR reactoren zijn kleine vormen van kernenergie, welke bijvoorbeeld een bedrijventerrein makkelijk van energie kan voorzien, zonder dat je hiermee een grote aansluiting aan het vaste energienet hoeft te doen. Hierdoor kan het een zekere en stabiele oplossing bieden. Met betrekking tot dit de volgende vragen namens de VVD:

 1. Hoe gaat het college deze vorm van kernenergie, mede door deze situatie, een plek geven in de energietransitie?                                                                           
 2. Kan het college de investeringen in kernenergie versnellen om zo sneller zekerheid te kunnen bieden aan de Brabantse inwoners en bedrijven?       
 3. Welke andere mogelijkheden ziet het college in de opwek van energie, zoals waterstof, aardwarmte of groen gas, om deze situatie te verlichten?  

De VVD beseft zich ook dat deze situatie natuurlijk enorm slecht is voor het investerings- en vestigingsklimaat in Brabant. Hierover de volgende vragen vanuit de VVD: 

 1.  Hoe gaat het college ervoor zorgen dat bedrijven Brabant niet links laten liggen, maar zich alsnog hier kunnen vestigen?                                                               
 2. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat bedrijven de noodzakelijke investeringen kunnen doen in verduurzaming en, wanneer het niet mogelijk is deze investeringen nu te doen door deze situatie, uitstel krijgen voor het doen van investeringen in verduurzaming van hun bedrijfsvoering?

De VVD kijkt uit naar antwoorden vanuit het college.