STATENVRAGEN DROOGTE MAART

Afgelopen maart was een van de droogste maanden ooit, wat veel zorgen opwekt. Daarom heeft Statenlid Tycho Holleman namens de Brabantse VVD Statenvragen ingediend over dit onderwerp. In Noord-Brabant zijn namelijk veel gebieden helemaal afhankelijk van regen. Waterschappen Aa en Maas en De Dommel nemen al extra maatregelen. Ook in waterschap de Brabantse Delta is een lagere grondwaterstand dan normaal.

De Brabantse VVD deelt de zorgen van de waterschappen en wil dat waterzekerheid gegarandeerd wordt. Dit is namelijk ook vastgesteld in het Regionaal Water en Bodemprogramma van 2022-2027.  Buiten dit om zorgt deze droogte ook voor een verhoogde kans op natuurbranden. Daaropvolgend zijn Statenvragen gesteld. Deze zijn te lezen in de bijlage. De Brabantse VVD wil graag weten wat de Gedeputeerde Staten al hebben gedaan om samen met grondwaterpartners te kijken naar oplossingen. Ook vraagt de Brabantse VVD in het bijzonder aandacht voor innovatieve oplossingen om droogte tegen te gaan.


Wij zijn erg benieuwd naar de antwoorden van het college en gaan ervoor zorgen dat er voor elke Brabander genoeg water gegarandeerd wordt.