STATENDAG 8 APRIL

Vandaag vergaderen Provinciale Staten over onder andere het beleidskader Landbouw en Voedsel 2030. Een erg veelomvattend en omvangrijk stuk. De Brabantse VVD is van mening dat opname van Future-Foods in dit stuk belangrijk is. Daarnaast vinden we ook dat wij ons best moeten doen om een deel van het transitiefonds zo snel mogelijk naar Brabant te halen.

Economisch gezien is de landbouw- en voedselsector een topsector. Een sector met veel werkgelegenheid. Een sector met ondernemers die vooruit willen, ondernemers die de bocht willen nemen, ondernemers die willen innoveren en willen meedenken hoe mooi Brabant er in de toekomst uit kan zien. De Brabantse VVD vindt het belangrijk dat Future-Foods in onze besluitvorming opgenomen wordt. Algen, insecten en vooral kweekvlees worden een belangrijk onderdeel van onze toekomstige voedselvoorziening. In de toekomst kan kweekvlees een mooi verdienmodel voor Brabantse boeren zijn. Kweekvlees bestaat uitsluitend uit dierlijke eiwitten en is dus gewoon vlees. Wij zijn dan ook benieuwd naar de uitwerking van de motie van 5 mei 2021, om kweekvlees uit te werken in de innovatiecoalitie. 


Afgelopen week heeft minister van der Wal in haar hoofdlijnenbrief aangegeven dat er een versnelling en vergroting voor de aanpak van het stikstofprobleem komt. In Brabant zijn we met regelgeving rondom deze problematiek al begonnen in 2017. Hier is toen een budget van 70 miljoen euro beschikbaar gesteld om deze transitie vorm te geven. De lijn die wij toen al hebben uitgezet wordt nu landelijk gevolgd. Wij wisten namelijk al in 2017 dat we extra inzet moesten leveren, zodat Brabant niet op slot zou gaan, met alle gevolgen van dien. Woningbouw, aanleg van nieuwe wegen en nieuwe economische activiteiten zouden stilvallen. De VVD Brabant wil uiteraard niet in zo’n situatie terechtkomen. Daarom zijn wij erg blij met de brief van de minister. 


In de brief van de minister wordt ook gesproken over het ‘early-bird principe’. Provincies die alles goed op de rit hebben komen eerder in aanmerking voor deze gelden. Brabant is wel vaker pilot- of proefgebied, dus dat kunnen we binnen dit gebied ook zijn. Daarom is het belangrijk dat het beleidskader vandaag aangenomen wordt. Hierdoor kan de gedeputeerde aanvraag doen om een substantieel deel van het transitiefonds van 25 miljard naar Brabant te halen. Hier kunnen wij fantastische dingen mee doen, zoals innoveren. 


Het is belangrijk dat wij ervoor zorgen dat Brabant niet op slot gaat en dat we inzetten op innovatie, zodat de Brabantse landbouw- en voedselsector een topsector blijft!