VVD blij met concrete investeringen provincie in nucleaire energie

Een duurzame toekomst kan niet zonder kernenergie. De afgelopen jaren heeft de VVD Brabant meerdere malen het onderwerp kernenergie op de provinciale agenda gezet. Dit omdat het verduurzamen van onze energievoorziening een grote uitdaging is. Zeker nu zien we, met de situatie in Rusland, dat onze afhankelijkheid van andere landen zeer groot is. Met alleen windmolens op zee en zonnepanelen op daken gaan we het niet redden in Brabant en Nederland. Daarom moeten we investeren in nucleaire energie om zo te voldoen aan onze toekomstige energiebehoefte.

De VVD Brabant heeft eerder gepleit voor het onderzoeken of er een kerncentrale in Brabant kan komen. Dit gaat dan niet om de bestaande kerncentrales zoals we die kennen van Borssele, maar om de nieuwe generatie kerncentrales die ook op kleinere schaal ingezet kan worden. De ontwikkelingen hierin gaan snel, dat maakt het des te belangrijker om als overheid niet op de handen te zitten, maar hier juist een stimulerende rol in te spelen.

Onze VVD gedeputeerde Martijn van Gruijthuijsen heeft de wens om als overheid een stimulerende rol te nemen. Wat concreet betekent flink te investeren in nucleaire energie. Samen met maatschappelijke partners, zoals kennisinstellingen en innovatieve bedrijven, is een innovatiecoalitie opgericht. Het doel hiervan is de beschikbare kennis in Brabant (zoals bij Differ in Eindhoven) te koppelen aan onze duurzame ambities en zo te investeren in de technologie van de gesmoltenzoutreactor. Deze technologie kan gebruikt worden in de nieuwe generaties kerncentrales.

Op deze manier investeren we in het Brabant van de toekomst: innovatie, nieuwe werkgelegenheid en nieuwe manieren om Brabant duurzaam te maken!