Suzanne Otters-Bruijnen nieuwe VVD gedeputeerde

De fractie van de Brabantse VVD draagt Suzanne Otters-Bruijnen voor als opvolger voor Christophe van der Maat. Door zijn recente benoeming tot staatssecretaris van Defensie was er in het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant een vacature ontstaan.

Met de voordracht van Suzanne Otters-Bruijnen heeft de VVD fractie een kandidaat die goed bekend is met de Brabantse politiek, eerst als statenlid en de afgelopen jaren ook als fractievoorzitter. Als voormalig woordvoerder mobiliteit is ze ook goed bekend met deze mobiliteitsportefeuille. Die kennis maakt dat ze op die portefeuille snel haar stempel kan en wil drukken. Suzanne Otters-Bruijnen: "De mobiliteitsopgaven voor Brabant zijn groot: een goede bereikbaarheid van onze provincie is van groot belang, zowel over de weg, water, spoor en in de lucht. Daarbij zijn beschikbare ruimte, oog voor de omgeving en uiteraard de verkeersveiligheid belangrijke aandachtspunten. Ik heb er veel zin in om hier als bestuurder mee aan de slag te gaan.”

Met de voorgenomen overstap van Suzanne Otters-Bruijnen naar het college van Gedeputeerde Staten maakt de Brabantse VVD fractie tevens bekend dat Wilma Dirken uit Hoeven door de fractie tot nieuwe fractievoorzitter is gekozen. Met haar als voorvrouw zal de Brabantse VVD Statenfractie de innovatieve en ondernemende lijn onverminderd voortzetten.