STATENDAG 17 DECEMBER

Vandaag hebben Provinciale Staten voor het laatst vergaderd dit kalenderjaar. Onderwerpen van de vergadering waren een slotwijziging voor de begroting van 2021, het Ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost en de onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan Tongelreep en Ulvenhoutse bos.

Vandaag hebben Provinciale Staten voor het laatst vergaderd dit kalenderjaar. Onderwerpen van de vergadering waren een slotwijziging voor de begroting van 2021, het Ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost en de onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan Tongelreep en Ulvenhoutse bos. 


Met betrekking tot het Ontwerp-Rijksinpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost vindt de VVD Brabant het belangrijk dat er vaart gemaakt wordt met het aanleggen van de leiding. Dit om leveringszekerheid te garanderen, want een goed functionerende stroomvoorziening is belangrijk voor elke Brabander. Daarom is de VVD blij met de toezegging van de gedeputeerde om de wijzigingen goed in beeld te brengen. Hiermee blijven de Staten aan zet en wordt bezien of onze wensen goed meegenomen worden.


Als het gaat om de onteigening ten behoeve van de realisatie van het provinciaal inpassingsplan Tongelreep en Ulvenhoutse bos is de VVD van mening dat onteigening altijd als laatste redmiddel gezien moet worden. Daarom dienden wij al eerder een motie mede in die als strekking had: 'om in gesprekken met de ontwikkel-instanties onteigening zoveel mogelijk te voorkomen en te kiezen voor alternatieven'. De VVD is voor dit voorstel omdat bij deze dossiers alles geprobeerd is om onteigening te voorkomen.


De VVD zal zich ook komend kalenderjaar blijven inzetten voor een innovatief, duurzaam en economisch sterk Brabant!