STATENDAG 3 DECEMBER

Vandaag zijn er drie belangrijke thema's besproken in de Staten: het beleidskader gezondheid 2021-2030, het Regionaal Water en bodemprogramma 2022-2027 en de oprichting van de Stichting Campus Ontwikkelingsorganisatie.

Gezondheid en economie gaan volgens de VVD Brabant hand in hand, economische groei is de motor voor gezondheid. Daarom zijn wij blij met het beleidskader gezondheid, die de doelstelling heeft om voor elke Brabander 3 gezonde levensjaren erbij te krijgen.

Brabant staat bekend om innovatie. Er zijn veel Brabantse bedrijven en kennisinstellingen die slimme en nieuwe oplossingen bedenken.
Daarom zou het mooi zijn als deze innovatiekracht gebruikt wordt bij het aanpakken van droogte en wateroverlast.
Onze fractievoorzitter Suzanne Otters-Bruijnen zei hierover 'We moeten kijken naar kansen en niet denken in beperkingen'

Daarnaast zetten we met het aanleggen van de campus de Brabantse maakindustrie op de kaart.
Dit draagt bij aan de verdere ontwikkeling van kennis, innovatie en werkgelegenheid.
Daarom is de VVD blij met het voorstel om de Campus aan te leggen!

Alle drie deze voorstellen zijn aangenomen met steun van de VVD.