THEMADAG 19 NOVEMBER

THEMADAG 19 NOVEMBER: Vandaag hebben we weer een interessante dag gehad in de Staten, er zijn belangrijke onderwerpen besproken zoals gezondheid en een Levendig Brabant. Bij de oordeelsvormende startnotitie Levendig Brabant hebben we gevraagd om regiogericht een denktank in te zetten, zodat we ook als VVD steviger aansluiting kunnen zoeken bij de behoefte aan cultuur bij de Brabander. De startnotitie Levendig Brabant gaat over vrije tijd, cultuur en sport. Daarnaast hebben de Gedeputeerde Staten een toezegging gedaan waar we blij mee zijn, namelijk dat zij sport minstens zo belangrijk vinden als cultuur. Daarom blijft structureel geld inzetten voor sport noodzakelijk en vinden wij het fijn dat de Gedeputeerde Staten deze visie ondersteunen. Ook gaan we proberen voor elke Brabander ‘3 extra gezonde levensjaren’ te realiseren, zonder hierbij het Rijk en de gemeenten in de weg te lopen. Dit is het doel van het beleidskader dat vandaag besproken is. Wij vinden participatie en draagvlak belangrijk, daarom zijn er gesprekken geweest met een groot aantal maatschappelijke organisaties. Momenteel is er een groot verschil in levensverwachting bij hoge- en lage sociaal-economische klassen. De VVD vindt dit onacceptabel en besteedt hier graag extra aandacht aan.