BEGROTING 2022 - DRIE VVD MOTIES AANGENOMEN

BEGROTING 2022 - DRIE VVD MOTIES AANGENOMEN

Vandaag vervolgen we de begrotingsbehandeling voor 2022. De Brabantse VVD heeft vorige week drie moties ingediend die vandaag zijn aangenomen! Hierdoor stimuleren we onder andere de innovatie rondom kweekvlees. Er is een oproep aan de Gedeputeerde Staten gedaan om te onderzoeken of kweekvlees onderdeel uit kan gaan maken van de innovatie-coalitie. Daarnaast hebben we ons met de tweede motie hard gemaakt voor het woningtekort in de Brabantse studentensteden. Als gevolg hiervan wordt het gesprek tussen gemeenten, onderwijsinstellingen en woningcorporaties aangewakkerd, zodat dat studerend en werkend talent een dak boven hun hoofd heeft in Brabant. Daarnaast hebben we ons ingezet (3e motie) voor het herbestemmen van locaties, wat een vast onderdeel in de gebiedsgerichte aanpak wordt. Zo wordt de ruimte die we hebben maximaal benut!