Keiharde inzet voor verkeersveiligheid.


Op 2 juli pleitte Statenlid Suzanne Zwart voor 50 flitspalen voor onze provincie, om onveilig rijgedrag op onze provinciale wegen keihard aan te pakken. En hoe mooi dat een paar dagen erna het OM zelf aangaf dat trajectcontroles op provinciale wegen succesvol zijn; er wordt minder hard gereden en daardoor wordt het voor alle weggebruikers veiliger.


Naast het politieke signaal is natuurlijk de praktijk van belang. En nadat Suzanne Zwart en Jelle van Nuland Gedeputeerde Staten gevraagd hadden naar de veiligheid van de N640 van Oudenbosch naar Etten-Leur, was het op vrijdag 23 juli voor de VVD tijd om die locatie te bezoeken. Het was goed om met bewoners in gesprek te gaan over hun zorgen en te luisteren naar wat zij vinden van de reconstructie van de N640 die in 2022 start gaat. Een complexe casus met meerdere belangen en zonder gemakkelijke oplossingen.


We zijn blij dat de gedeputeerde het besluit heeft genomen om de snelheid op de N640 ter hoogte van het kruispunt met de Oude Antwerpsepostbaan te verlagen naar 50 kilometer per uur. Verkeersveiligheid blijft een onderwerp dat onze aandacht verdient!