Nieuwe coalitie: VVD, CDA, D66, GL, PvdA

Brabant houdt koers. Eind 2019 stapte het CDA op en in de tweede ronde was het Forum voor Democratie die niet stabiel bleek te zijn. De inhoud en ingezette koers bleven echter vrijwel onveranderd. Zoals u van ons gewend bent, wil de VVD vooruit. Vooruit omdat Brabant met de uitdagingen die er zijn een stabiel en slagvaardig bestuur verdient. Daarom zijn wij tevreden dat we op deze korte termijn al door kunnen gaan in een nieuwe, en tegelijk enigszins oude, samenwerking met CDA, D66, GL en PvdA.

Het huidige bestuursakkoord, vorig jaar opgesteld door VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant, blijft gehandhaafd. Er zijn slechts een paar aanvullingen, we zijn immers ook weer een jaar verder. Het bestuursakkoord is geactualiseerd via het addendum, met aanvullingen waarmee wij goed uit de voeten kunnen. Dit addendum is zojuist gepresenteerd en zal aanstaande vrijdag besproken worden in Provinciale Staten. De ingezette lijn blijft gehandhaafd: Een duurzame en economisch sterke toekomst en verantwoord financieel beleid van de provincie.  

 

Een van de aanpassingen is dat er extra budget komt voor natuur. Als VVD vinden wij het belangrijk dat Brabant trots kan blijven op haar mooie natuur. Het afgelopen jaar, waarin we vanwege de lockdowns meer zijn gaan wandelen, fietsen en sporten in de bossen en heiden, heeft nog maar eens laten zien dat het belangrijk is om onze natuur te blijven ontwikkelen en tegelijkertijd open te houden voor recreatie.  

 

We maken geld vrij voor een nieuw beleidskader “Levendig Brabant”, het kader voor Vrije Tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed. Dit beleidskader wordt bezien vanuit de Brabander: Hoe wil de Brabander zijn/haar vrije tijd indelen en wat is van meerwaarde voor de hele provincie? Incidenteel is er aanvullend circa 6 miljoen euro beschikbaar voor het totale beleidsveld. Als VVD hebben we oog voor cultuur, zeker in de zware tijd nu vanwege corona, maar zien wij een mooi topsport evenement ook als een grote meerwaarde voor onze provincie. De VVD zal erop letten dat de beleidsvelden gelijkwaardig aan bod zullen komen.

 

Op het gebied van energie gaan we door op de weg die we hebben ingezet. Brabant heeft de focus op innovatieve ontwikkelingen. Voor de VVD blijft de kern dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is en dat er gezorgd wordt voor draagvlak bij onze inwoners. Daarnaast hebben we ons sterk gemaakt voor een extra investering in de versterking van het energienet, zodat we het probleem van ‘netschaarste’ aanpakken en ontwikkeling in Brabant mogelijk blijft. We zullen blijven nadenken over alternatieve duurzame energiebronnen, zoals kernenergie.

 

Participatie van onze inwoners is heel belangrijk. Het referendum, zoals in de vorige coalitie gepresenteerd, is wat de VVD betreft niet het juiste middel hiervoor. In de nieuwe samenwerking zal het referendum komen te vervallen. Met het addendum bevestigen wij dat participatie aan de voorkant aandacht krijgt. 

 

De VVD zal tot de verkiezingen in maart 2023 alle zeilen bijzetten om ons te blijven inzetten voor een innovatief, duurzaam en economisch sterk Brabant!