Vuurwapen voor groene handhavers

Groene boa’s van de SSIB kunnen hun werk niet goed en veilig uitvoeren. Criminelen hebben hierdoor vrij spel. Door onze handhavers uit te rusten met een vuurwapen maken we Brabant veiliger.

Even uitwaaien op de hei, de benen strekken in het bos en zomaar heerlijk genieten in één van de vele natuurgebieden die onze provincie rijk is. Fluitende vogels, kwakende kikkers en rustig ogende zandpaadjes. Zo lijkt het rustig en vredig in het buitengebied. En toch is niets minder waar.  

In onze natuurgebieden houden criminelen zich bezig met stroperij, drugsafvaldumpingen en illegale productie van hennep en andere drugs, zoals xtc-pillen. De groene ‘buitengewoon opsporingsambtenaren’ (boa’s) van Samen Sterk In Brabant (SSIB) zijn de aangewezen toezichthouders en handhavers op het gebied van milieu en natuur in de Brabantse natuurgebieden. Speerpunten zijn de aanpak van (drugs)afvaldumpingen, wildcrossen en stroperij. Over stroperij ontvangen de boa’s dagelijks meldingen. Een steeds groter wordend probleem in ons buitengebied dat verschillende vormen aanneemt; wedden op honden die hazen moeten vangen en drachtige reeën die worden gedood zodat de ongeboren kalfjes kunnen worden opgezet en verkocht. Dit zijn criminele activiteiten waar veel geld in omgaat. 

De veldpolitie heeft lang geleden plaats gemaakt voor bewapende boswachters en groene boa’s. Inmiddels hebben deze professionals veel ervaring en zijn ze goed opgeleid. En toch lijkt de laatste jaren een trend gaande naar boa’s met steeds minder bevoegdheden en minder bewapening. En dat terwijl onze groene boa’s juist steeds vaker in aanraking komen met criminelen. Ingrijpen en aanpakken is vaak moeilijk en niet veilig omdat de boa’s niet de juiste uitrusting hebben. Daar waar de criminelen vaak een wapen bij zich dragen, moet de boa het doen met een wapenstok, pepperspray en een scherpe zakdoek. Criminelen weten dat en maken daar dankbaar gebruik van. Om goed te kunnen handhaven, direct te kunnen optreden EN voor de veiligheid van de boa’s zelf, moeten onze groene boa’s uitgerust worden met een vuurwapen. 

Wettelijke beperkingen om de groene boa uit te rusten met een vuurwapen zijn er niet. De werkgever dient een onderbouwde aanvraag in bij de Minister van Justitie en Veiligheid. Bij een akkoord krijgen boa’s dan twee weken opleiding, een akte en een vuurwapen. Daarna vindt - net als bij de politie - periodieke training en toetsing plaats. Ongeveer de helft van de boa’s in Noord-Brabant komt bij de politie vandaan en is al bekend met het dragen van een vuurwapen. De boa valt nu met pepperspray en een wapenstok onder de verantwoordelijkheid van de politie die het geweldsmonopolie heeft. Ook nu zijn boa’s verplicht elk gebruik van pepperspray en de wapenstok te melden. Als de boa uitgerust wordt met een vuurwapen verandert daar niets in. In andere provincies zoals in Limburg, Gelderland en Utrecht hebben groene boa’s wél de bevoegdheid om een vuurwapen te dragen. 

De politie heeft te weinig capaciteit om het buitengebied in de gaten te houden, meldingen op te pakken of de boa te hulp te schieten. En als de politie wel tijd heeft, kan het tot wel 40 minuten duren voordat de versterking ter plaatse is. Daarnaast is het ook niet makkelijk in het bos de weg te vinden als je er niet bekend bent. De Nederlandse Politie Bond afdeling Zeeland-West Brabant geeft in een reactie op de inbreng van de VVD tijdens de begrotingsbehandeling op 13 november 2020 overigens aan blij te zijn met het voorstel van de VVD om onze groene boa’s uit te rusten met een vuurwapen.

In de opdracht van de SSIB lijkt de terugtrekkende beweging van de groene boa zich voort te zetten. Eerdere teksten als ‘steeds zwaarder wordende criminele activiteiten in het buitengebied zoals stroperij, illegale  (drugs)afvaldumpingen flink aanpakken, zijn veranderd in signaleren, registreren en in kaart brengen. Op dit moment worden meldingen van stroperij alleen geregistreerd en verder wordt geen actie ondernomen. De meldingsbereidheid binnen het netwerk van de boa’s brokkelt daardoor af. Criminelen worden te weinig aangepakt en melders hebben angst voor repercussie. Ondertussen maken criminelen van ons buitengebied het Wilde Westen van Noord-Brabant en komen ermee weg. Onze groene boa’s kunnen met hun netwerk, kennis en kunde een einde maken aan criminele activiteiten. 

 De VVD is van mening dat twee acties noodzakelijk zijn;

1.     Geef de SSIB de juiste opdracht om criminele activiteiten in het buitengebied, zoals stroperij, (drugs) dumpingen en wildcrossen keihard aan te pakken;

2.     Rust onze groene boa’s uit met een vuurwapen, zodat ze goed kunnen handhaven EN direct en veilig kunnen optreden.


Suzanne Zwart

Woordvoerder Veiligheid, Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving