VVD Brabant wil actie na rapport verkenners

Het is nu aan Provinciale Staten om keuzes te maken en het tempo er in te houden. Het is echt belangrijk dat we voor de zomer duidelijkheid hebben. De begroting moet worden opgesteld en beleidskaders zoals Landbouw, milieu en verstedelijking moeten worden gemaakt. Brabant verwacht niet anders van ons dat we nu klare wijn schenken.

 

De VVD heeft de volgende lijn ingebracht bij de diverse contact momenten met de verkenners. We hebben aangegeven dat we graag:


  • Een stabiele coalitie willen waarmee we de komende twee jaar vooruit kunnen;
  • Inhoudelijk zo dicht als mogelijk bij het bestaande bestuursakkoord willen blijven. Een bestuursakkoord dat in hoofdlijn hetzelfde is als het vorige, en het akkoord daarvoor;
  • Tegelijkertijd de inzet van meer open samenwerking vasthouden;
  • we graag zo veel als mogelijk het bestuursteam in tact willen houden, dat draait goed 
  • Dat we een coalitie voor ons zien met maximaal vijf partijen en zeven gedeputeerden.


We zijn verheugd deze redenering terug te zien in het advies.

 

Tevens hebben we bij de verkenners aangegeven dat op basis van bijvoorbeeld de inbreng en het stemgedrag bij de begroting, de perspectiefnota, moties en andere voorstellen bekeken kan worden welke partijen nu als meest logische combinatie bij elkaar kan worden gebracht. In onze beleving kom je dan uit op VVD - CDA - PvdA en D66. 

 

Uiteraard Lokaal Brabant hoort ook in deze rij te staan. Sterker nog we werken enorm fijn samen met Lokaal Brabant. Tegelijkertijd is het zo dat we helaas in een politieke realiteit zitten waar ook de getalsmatige werkelijkheid een rol speelt bij het vinden van een oplossing voor een stabiel bestuur. Om die reden hebben we bij de verkenners aangegeven dat voor ons het vertrekpunt naar een nieuwe coalitie is: VVD CDA D66 PvdA.

 

Tevens hebben we aangegeven dat we ons uit oogpunt van stabiliteit en balans kunnen voorstellen dat bij deze combinatie GL of SP aansluit. Wij hebben bij de verkenners aangegeven dat beide opties dus met GL óf de SP werkbaar kunnen zijn als we dicht bij de inhoud van het bestuursakkoord blijven.

 

Met deze verkenning hebben wij alle informatie die nodig is om een knoop door te hakken zodat we nog kans hebben om nog voor de zomer een nieuw college te installeren. De verkenners geven in ieder geval twee mogelijk opties. De optie met CDA D66 GL en PvdA is voor ons de eerste voorkeur om nu mee van start te gaan. 

 

De andere voorkeursoptie die wordt geschetst past niet binnen onze benadering zoals aangegeven.

 

De VVD is van mening dat een aanvullende informatie ronde geen extra informatie gaat opleveren die ons tot een ander oordeel gaat brengen. Sterker nog een dergelijke ronde gaat eerder tot extra complexiteit en parallelle onderhandeling leiden die uiteindelijk eindigt in een voor iedereen ongemakkelijke eilandraad waar iemand moet worden weggestemd. 

 

Dus, we moeten nu doorkiezen. Dat vraagt Brabant van ons. En de VVD kiest zich te willen inspannen om met het CDA D66 GL en de PvdA aanvullend op het bestuursakkoord een afsprakenkader op hoofdlijnen te maken. Als de andere partijen dat ook zien zitten kunnen we op korte termijn aan de slag en vragen we een gespreksleider ons te begeleiden bij de diverse besprekingen. Ons gezamenlijk streven moet zijn vrijdag 2 juli een nieuw college te kunnen installeren. 

 

We zijn benieuwd hoe de andere fracties er in zitten en hopen samen met jullie vandaag de benodigde knopen te kunnen doorhakken.


Fractievoorzitter Suzanne Otters-Bruijnen