VVD Brabant zegt vertrouwen in samenwerking FvD en Groep Rutjens op

 

De Brabantse VVD heeft geen vertrouwen meer in de samenwerking met Forum voor Democratie en Groep Rutjens en zegt de samenwerking met deze partijen op. Het afgelopen jaar heeft een groot aantal FvD-incidenten plaatsgevonden die de VVD zwaar op de maag liggen. Het recente vertrek van weer een FvD-Statenlid is nu voor de VVD de directe aanleiding om het vertrouwen op te zeggen. Met dit vertrek worden de gemaakte afspraken over bestuurlijke stabiliteit die nodig zijn voor een slagvaardig bestuur niet meer nagekomen.

 

De VVD heeft een jaar geleden ingezet op een andere vorm van samenwerking: meer open van karakter en met een stabiel en slagvaardig bestuur. Hoewel de open parlementaire samenwerking voor meer zuurstof in Provinciale Staten heeft gezorgd, stelt de VVD vast dat Forum voor Democratie geen bestuurlijke stabiliteit kan bieden. De Brabantse FvD-fractie is flink uit elkaar gevallen. Drie van de negen originele Forum voor Democratie zetels zijn naar Groep Rutjens gegaan. Forum voor democratie vult maar vier van hun overige zes zetels op. Voor de twee lege zetels heeft Forum voor Democratie geen mensen beschikbaar. Daarnaast is gebleken dat “Den Haag is Den Haag en Brabant is Brabant” niet vol te houden is. Telkens weer zijn landelijke perikelen bij Forum voor Democratie van negatieve invloed op de politiek in Brabant. 

 

De VVD is van mening dat er in het afgelopen jaar teveel energie gestoken moest worden in het oplossen van incidenten, terwijl Provinciale Staten en het college juist in een hoog tempo bezig moeten zijn met de maatschappelijke opgaven van Brabant. Hoewel de VVD een jaar geleden met vertrouwen aan deze samenwerking is begonnen, zijn we van mening dat de negatieve spiraal aan incidenten in het belang van Brabant doorbroken moet worden. Dat kan alleen door de samenwerking met Forum voor Democratie en Groep Rutjens op te zeggen en de weg vrij te maken voor een andere, meer betrouwbare samenstelling van het provinciale bestuur.

 

De eerste prioriteit van de VVD fractie is en blijft een duurzaam, innovatief en economisch sterk Brabant. Dat vereist een stabiel en slagvaardig provinciestuur. Gedeputeerden Van der Maat en Van Gruijthuijsen zijn beschikbaar om Brabant bestuurbaar te houden, ook in een eventuele (voorlopige) situatie met een politieke minderheid. Het is nu echter eerst aan andere partijen om vrijdag 21 mei aan te geven welke mogelijkheden tot samenwerking zij zien en welke rol VVD Brabant daar wellicht in kan spelen.