VVD gunt Brabanders ruimte (PPN)

Ruimtegebruik is een serieus vraagstuk. Voor wat voor projecten willen we ruimte vrijmaken, waar ligt onze prioriteit? Vooral met in het achterhoofd de wetenschap dat we de financiële ruimte missen om alles waar te maken. Dus zullen we keuzes moeten maken, want de VVD gunt de Brabander de ruimte. We zullen innovatief met onze ruimte om moeten gaan.

Want: “Niets is zo blijvend, als verandering.” Laten we onszelf dáár de ruimte voor geven.


Lees de complete spreektekst en de ingediende moties hieronder.