Extra geld voor sport in Brabant

Het voorliggende beleidskader heeft meerdere doelen. Eén daarvan, welke de VVD een warm hart toedraagt, is dat iedereen kan meedoen. Juist daarom is VVD Brabant positief dat het beleidskader erin voorziet dat voor sport structurele middelen ingezet gaan worden i.p.v. incidentele middelen. Sportbeoefening draagt namelijk bij aan de leefbaarheid van Brabant en de gezondheid van de Brabanders. Voor de VVD is gezondheid erg belangrijk. Corona heeft eens te meer aangetoond dat niet alleen mentale voeding van belang is, maar zeker ook de fysieke gesteldheid. Cultuur voedt de geest, sport voedt het lichaam en de geest. Daarom is de VVD blij met de keuze om sport in de toekomst in de basis structureel te financieren.

Lees de volledige bijdrage in de pdf-bijlage.