Terugkijken: twee jaar na de Provinciale Statenverkiezingen


Het is pas twee jaar geleden dat de laatste Provinciale Statenverkiezingen waren. Toch voelt het voor mij als langer geleden. Er is het afgelopen jaar veel gebeurd, waardoor de tijd sneller leek te gaan. Hoewel de nieuwe ”corona-werkelijkheid” en de lockdowns de tijd tegelijkertijd ook hebben stilgezet.


Deze tijd vorig jaar zaten we midden in de onderhandelingsfase met FvD, CDA en Lokaal Brabant. Inmiddels is het nieuwe bestuursakkoord gepresenteerd, is er een nieuw college van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd, heeft FvD zich afgesplitst en is er door de toevoeging van JA21 sprake van een hernieuwd samenwerkingsverband met de partijen VVD, CDA, FvD, JA21 en Lokaal Brabant. De samenwerking op basis van het Bestuursakkoord “Samen, Slagvaardig en Slim: ons Brabant” met deze partijen gaat goed. De principes van samenwerking worden door alle vijf de partijen onderschreven en via de open samenwerking wordt actief de verbinding gezocht met andere partijen binnen Provinciale Staten.

 

Een nieuw geluid

Niet alleen Corona heeft Provinciale Staten veranderd. Midden in deze bijzondere tijd, kreeg Brabant een nieuwe commissaris van de Koning. Mevrouw Ina Adema vervult sinds september jongstleden deze mooie functie. Een dame van VVD-huize, hoewel ze vanuit haar huidige functie uiteraard boven de partijen staat. Ook binnen de fractie heeft er een positiewissel plaatsgevonden. Begin dit jaar hebben we afscheid genomen van Margriet Bräuner als fractielid en hebben we Jelle van Nuland verwelkomd. Jelle brengt aanstekelijke energie mee en laat een jonge wind door de fractie waaien. In een tijdperk, waar we elkaar helaas digitaal moeten ontmoeten, is dit verfrissend.

 

Successen

VVD Brabant heeft in 2020 veel successen geboekt. Op het gebied van economie willen we dat talent zich vestigt in Brabant en dat talent en kennis hier behouden blijven. Wij dragen innovatie, digitalisering en duurzame economie een warm hart toe. Ook wat betreft een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Daarom hebben we in Provinciale Staten ingestemd met het Actieplan Arbeidsmarkt en de Economische Visie 2030. Ook hebben we het beleidskader mobiliteit “Koers 2030” volmondig gesteund. We zijn van mening dat de economische kracht van Brabant gestimuleerd kan worden door meerdere vormen van regionaal vervoer aantrekkelijk aan te bieden. Daarnaast hebben we het beleidskader ‘Veilig en weerbaar Brabant’ gesteund, waarin extra inzet komt voor de aanpak van ondermijning. In dit beleidskader heeft de VVD zich hard gemaakt voor goed uitgeruste Groene BOA’s. Tot slot heeft VVD Brabant onder andere aandacht gevraagd voor een wolvencommissie, de ondersteuning van (top)sport in Brabant en hielden we binnen de stikstofproblematiek oog voor een duurzame economische ontwikkeling waardoor Brabant niet op slot gaat.

 

Een blauw Brabant

Vorige week waren de Tweede Kamerverkiezingen. Wat was het heerlijk wakker worden op donderdag 18 maart. Een blauw Brabant! De VVD is in maar liefst zestig gemeenten de grootste. Slechts in één gemeente staat de VVD op de tweede plaats. We mogen zeer tevreden zijn met deze fantastische uitslag! De Brabander is niet alleen loyaal aan onze partij, maar ik zie het ook als een compliment voor de VVD en hernieuwd vertrouwen in haar beleid.

 

Het is nu de kunst deze overwinning vast te houden. De Brabantse VVD fractie gaat volle kracht door: een nieuw beleidskader “Vrije Tijd, Sport en Cultuur” alsook met gezondheid, landbouw en voedsel. We houden onze scherpe focus op energie en blijven pleiten voor kernenergie. Maar bovenal blijven we u vertegenwoordigen. Hopelijk kunnen we elkaar snel weer fysiek spreken. Tot die tijd kunt u ons digitaal bereiken.