Suzanne over de nieuwe open-parlementaire samenwerking in Brabant

"De opsplitsing was de aanleiding van de brief, die ik afgelopen zaterdag naar alle PS-leden verstuurd heb. Een nieuwe partij betekent een nieuw zakelijk samenwerkingsverband, waarbij het bestuursakkoord leidraad is. Er is dus geen standaard coalitie en er sprake is van een meer open samenwerking met PS. Daarom zou ik de aanvragers van dit debat met klem willen attenderen op de uitgelezen kans, die er nu ligt. We bieden een open samenwerking. Ik spreek niet meer van een coalitie, zoals ik zojuist heb aangegeven. Dit kan betekenen dat Statenvoorstellen het in de toekomst niet halen, maar als het glas halfvol is, is het ook zomaar mogelijk dat Statenvoorstellen meer dan 28 stemmen behalen. En is een unaniem aangenomen besluit echt een Utopia of wellicht het proberen waard?"

Lees de volledige tekst hieronder.

Zet cookies aan om de video te tonen.