Verklaring samenwerking coalitie provinciaal bestuur Noord-Brabant

Samenwerking coalitie provinciaal bestuur Noord-Brabant

 

Samen met het CDA en Lokaal Brabant houdt de VVD vast aan de samenwerking die we zijn aangegaan bij het bestuursakkoord “Samen, Slagvaardig en Slim”. Het is niet aan ons om de gemaakte keuzes van de Brabantse FvD te verantwoorden of te verdedigen. Dat kunnen we niet en willen we niet. We houden elkaar aan de afspraken die we in Brabant gemaakt hebben - ook met het autonoom functionerende Brabantse FvD - en blijven inzetten op een open samenwerking waarmee we Brabant bestuurbaar houden. 

 

Bij de start van deze coalitie hebben we intensieve gesprekken met elkaar gevoerd en afspraken gemaakt over de ‘principes van samenwerking’. Die principes hebben we opgenomen in een verklaring en die afspraken zijn het startpunt van onze samenwerking in deze coalitie. Deze principes zijn en blijven ongewijzigd en leidend. Zo staat de Brabantse VVD en deze coalitie voor een open respectvolle samenleving. Alle Brabanders hebben het recht om te zijn wie ze zijn. Ongeacht hun levens- of geloofsovertuiging, politieke gezindheid, geaardheid, afkomst of sekse. Er is ruimte voor iedereen om mee te doen en een bijdrage te leveren aan Brabant en Nederland.

 

Met deze coalitie hebben de drie grootste partijen in Provinciale Staten samen met Lokaal Brabant de verantwoordelijkheid genomen om een nieuwe open samenwerking aan te gaan. Deze coalitie is vol op stoom met de uitvoering van het coalitie akkoord. Brabant bestuurbaar houden had en heeft onze prioriteit. Daarbij blijven we ons inzetten voor een open politieke samenwerking met alle partijen in de Provinciale Staten van Brabant. De Brabantse kiezers verwachten niets anders dan maatschappelijke resultaten van het provinciebestuur en dat er fatsoenlijk met elkaar omgegaan wordt.