Statenvragen omvang, bevoegdheden en uitrusting Groene Boa's

Op 19 juni 2020 heeft de VVD een motie ingediend om te inventariseren hoe wordt omgegaan met  omvang, uitrusting en bevoegdheden van groene boa’s in andere provincies en wat dat betekent voor onze groene boa’s. Hier zou PS eind november 2020 over worden geïnformeerd. Op 13 november 2020 heeft de VVD een motie ingediend om in overleg met alle SSIB partners in de opdracht van de SSIB 2021-2023 vast te leggen dat bij het bevoegde Ministerie in Den Haag  een aanvraag wordt ingediend dat de groene boa’s de bevoegdheid krijgen om een vuurwapen te dragen en daarvoor ook de uitrusting ter beschikking te stellen.  Gedeputeerde Staten heeft aangegeven dat de uitkomsten van de Taak-Risico analyse - betreft het werk van de groene boa’s-  èn het bestuurlijk overleg wordt afgewacht, alvorens hier een besluit over te nemen.


Ondertussen heeft de Nederlandse Politiebond gereageerd op de VVD motie (zie bijlage 1) en komt de Provincie Limburg met het bericht dat wordt ingezet op een vrijwillige groene brigade om in te zetten op een veiliger buitengebied.


Bekijk de vragen in de bijlage.