Sport moet voor iedereen toegankelijk zijn

© Pixabay

Dit nieuwe onderzoek vergelijkt sportbeleid en sportaanbod in Nederlandse gemeente. Wij vinden het jammer dat er maar één Brabantse gemeente de top tien heeft gehaald.  Juist op dit moment is sport nog eens extra belangrijk en moet sport voor iedereen toegankelijk zijn. Statenlid Gaby Scholder stelt hier vragen over aan Gedeputeerde Staten:

  1. Hoe kan het dat het verschil, in deelname aan sport, tussen de grootste 5 gemeenten van Brabant zo ontzettend groot is?

  2. Wat gaat GS eraan doen om deze verschillen tussen steden (B5) en regio's (West-Brabant t.o.v. Noordoost-Brabant) voor heel Brabant recht te trekken?

  3. Wat is de verklaring van GS over de onder gemiddelde deelname aan sport in Brabant?

  4. Hoe willen Gedeputeerde Staten de uitkomsten van de atlas specifiek vertalen naar het

    nieuwe beleidskader sport?