Spreektekst en moties begroting 2021 Suzanne Otters

Bekijk hier de spreektekst en de ingediende moties van VVD Brabant tijdens de begrotingsbehandeling 2021.