Een vuurwapen voor groene handhavers

Even uitwaaien op de hei, de benen strekken in het bos en zomaar heerlijk genieten in één van de vele natuurgebieden die onze provincie rijk is. Fluitende vogels, kwakende kikkers en rustig ogende zandpaadjes. Zo lijkt het rustig en vredig in het buitengebied. En toch is niets minder waar. 

 

In onze natuurgebieden houden criminelen zich bezig met stroperij, drugsafvaldumpingen en illegale productie van hennep en andere drugs, zoals xtc-pillen. De groene ‘buitengewoon opsporingsambtenaren’ (boa’s) van Samen Sterk In Brabant (SSIB) zijn de aangewezen toezichthouders en handhavers op het gebied van milieu en natuur in de Brabantse natuurgebieden. Speerpunten zijn de aanpak van (drugs)afvaldempingen, wildcrossen en stroperij. Over stroperij ontvangen de boa’s dagelijks meldingen. Een steeds groter wordend probleem in ons buitengebied dat verschillende vormen aanneemt; wedden op honden die hazen moeten vangen en drachtige reeën die worden gedood zodat de ongeboren kalfjes kunnen worden opgezet en verkocht. Dit zijn criminele activiteiten waar veel geld in omgaat.

 

Onze groene boa’s komen in aanraking met deze criminelen, maar kunnen ze niet aanpakken omdat ze daartoe niet uitgerust zijn. Daar waar de criminelen vaak een wapen bij zich dragen, moet de boa het doen met een wapenstok, pepperspray en een scherpe zakdoek. Criminelen weten dat en maken daar dankbaar gebruik van. Om goed te kunnen handhaven, direct te kunnen optreden EN voor de veiligheid van de boa’s zelf, moeten boa’s uitgerust worden met een vuurwapen.


  • Wettelijke beperkingen om de groene boa uit te rusten met een vuurwapen zijn er niet. De werkgever dient een onderbouwde aanvraag in bij de Minister van Justitie en Veiligheid. Bij een akkoord krijgen boa’s dan twee weken opleiding, een akte en een vuurwapen. Daarna vindt - net als bij de politie - periodieke training en toetsing plaats. Ongeveer de helft van de boa’s in Noord-Brabant komt bij de politie vandaan en is al bekend met het dragen van een vuurwapen.

  • De boa valt nu met pepperspray en een wapenstok  onder de verantwoordelijkheid van de politie die de geweldsmonopolie heeft. Ook nu zijn boa’s verplicht elk gebruik van pepperspray en de wapenstok te melden. Als de boa uitgerust wordt met een vuurwapen verandert daar niets in. 

  • In andere provincies zoals in Limburg, Gelderland en Utrecht hebben groene boa’s wél de bevoegdheid om een vuurwapen te dragen.

  • De politie heeft te weinig capaciteit om het buitengebied in de gaten te houden. Gelukkig hebben we onze groene boa’s die als taak hebben om in het buitengebied toezicht te houden en te handhaven.


Op dit moment worden meldingen van stroperij alleen geregistreerd en verder wordt geen actie ondernomen. De meldingsbereidheid binnen het netwerk van de boa’s brokkelt daardoor af. Ondertussen maken criminelen van ons buitengebied het Wilde Westen van Noord-Brabant en komen ermee weg. Onze groene boa’s kunnen met hun netwerk, kennis en kunde een einde maken aan criminele activiteiten. Maar dan moeten we wel luisteren naar wat echt gebeurt in het buitengebied en onze boa’s geven waar ze behoefte aan hebben, een vuurwapen dus.


Suzanne Zwart