Statenvragen Brabantse Tesla batterijfabriek

Brabant is een fantastische innovatie provincie waarin ons vestigingsklimaat voor talenten en bedrijven ontzettend belangrijk is. Nu doet zich op beide facetten een unieke kans voor. Vandaar dat de VVD onderstaande Statenvragen aan Gedeputeerde Staten stelt. De statenvragen zijn opgesteld na het verschijnen van dit krantenartikel.