Lachgas levensgevaarlijk voor gezondheid, natuur en verkeer

© Pexels

Je hersenen afsluiten van zuurstof, wie had kunnen denken dat dit een rage zou worden. Vele jongeren denken dat het gebruik van lachgas onschuldig is. Inmiddels weten we wel beter. Naast de overduidelijke gevolgen voor de gezondheid, heeft lachgasgebruik ook gevolgen voor de natuur en de verkeersveiligheid. Onnodige dumpingen van capsules en ballonnen in de Brabantse natuur en mensen die onder invloed van lachgas achter het stuur kruipen, terwijl lachgas je waarneming en coördinatievermogen verstoort.

Het College beantwoorden de vragen als volgt:

  • Het is niet mogelijk te zeggen hoeveel ongelukken er door lachgas veroorzaakt worden. Er wordt wel onderzoek gedaan, maar een oorzaak is lastig te achterhalen.
  • Het College is bereid om lachgas op te nemen in de Brabantse campagne 0-verkeersdoden. Dit gebeurt samen met een nieuwe campagne van het Rijk waar Brabant bij aansluit.
  • Overlast in uitgaansgebieden moet gehandhaafd en gesignaleerd worden door gemeenten.
  • Dumpingen van lachgasballonnen en capsules wordt tegengegaan samen met SSiB (Samen Sterk in Brabant). Echter, de campagne 'Dumper is een Stumper' krijgt geen gevolg.
  • Op het gebied van gezondheid moet de rol van de overheid nog bepaalt worden. ook over de relatie tussen lachgas en gezondheid moet nog veel onderzocht worden voordat daar definitieve keuzes in gemaakt kunnen worden.


Bekijk de vragen in de bijlage.