Kies voor duurzaamheid op de lange termijn: bouw een kerncentrale in Brabant!

© Skitterphoto

Tijdens de algemene beschouwingen diende Klaas Dijkhoff een motie in om een onderzoek te laten doen naar kerncentrales in Nederland. De VVD Brabant is al langer pleitbezorger van kernenergie en zegt dan ook: Laat die kerncentrale maar komen in Brabant!


RES

In Brabant zijn we druk bezig met de regionale energiestrategieën. We wijzen gebieden aan voor windmolens en zonneparken . Dit is noodzakelijk om de doelstellingen voor duurzame energie in 2050 te gaan halen. Wat de VVD Brabant betreft gaan we niet onze vruchtbare landbouwgrond volleggen met zonnepanelen en het landschap laten verrommelen met duizenden windmolens, maar gaan we realistisch kijken naar hoe we de 100% duurzame energieopwekking in 2050 gaan halen. En iedereen, ook politici op links, weet dat we daarvoor méér nodig hebben dan alleen windmolens en zonneparken.


Nu wordt er vaak gesproken over waterstof of biomassa. Voor waterstof moet je eerst energie opwekken, waardoor een kerncentrale dit proces juist kan versterken. Biomassa is wat de VVD betreft niet duurzaam genoeg en is dus alleen tijdelijk een oplossing om stroom op te wekken en tienduizenden huizen te verwarmen. Met andere woorden: De kerncentrale is nog een van de weinige reliable opties om aan onze eisen te voldoen.

 

Veiligheid

Natuurlijk moet zo’n centrale wel veilig zijn. Iedereen heeft de beelden van Fukushima en Tsjernobyl nog op het netvlies staan. Echter, daar speelden hele andere omstandigheden een rol. Fukushima had last van aardbevingen en tsunami’s en Tsjernobyl was een verouderde centrale die door falend overheidsbeleid niet gecontroleerd werd. De huidige kerncentrales voldoen aan alle veiligheidseisen en worden gecontroleerd volgens de strengste standaarden. Voor minder doen we het ook niet!


En wat doen we met het kernafval? De VVD ziet ook dat dat nog een lastig vraagstuk is. Toch zien we dat enkele andere landen al ver zijn in nieuwe manieren van het opslaan van dit afval. Daarom zouden we daarvan moeten leren en met die landen moeten samenwerken. Daarnaast moeten we niet doen alsof de huidige manieren van energieopwekking met zon en wind niet leiden tot afval. Er is bijvoorbeeld nog geen manier om de wieken van een windmolen te recyclen. We moeten ons realiseren dat we niet in de kroeg op een bierviltje het ideale energiesysteem kunnen bedenken. Het spreekwoordelijke ei van Columbus is er niet.


De techniek staat niet stil. De VVD Brabant vindt dan ook dat we tegelijkertijd onszelf moeten blijven verbeteren en door middel van innovatie kijken of we met thoriumcentrales of kleine kerncentrales zoals die nu ontwikkeld worden een extra slag kunnen slaan. Maar als we nu niet handelen, zijn we sowieso te laat.

 

Brabant

Brabant staat bij uitstek bekend als dé provincie waar economische ontwikkeling en innovatie een rol spelen. Laten we dan ook onze knappe koppen bij elkaar zetten om een goede manier te vinden om dit te gaan regelen in Brabant. Vandaar dat de VVD Brabant vragen heeft gesteld aan Gedeputeerde Staten. De provincie gaat uiteindelijk over de vergunning en daarom wij willen een uitspraak. Gaat Brabant zich melden als een van de regio’s met interesse in een centrale? Voor ons is het antwoord klip en klaar: Laat die kerncentrale maar komen in Brabant!