Philharmonie zuidnederland moet de eigen broek ophouden

VVD Brabant erkent de meerwaarde van het Philharmonie ZuidNederland. Toch wil VVD Brabant niet vóór de begrotingsbehandeling 4,5 miljoen uit de bestuursakkoordmiddelen voor Vrije tijd, Cultuur en Erfgoed halen. Het gaat hier namelijk om 1,5 miljoen per jaar voor 1 enkele cultuurorganisatie. Dit betekent niet dat er geen geld beschikbaar is voor cultuur of het Philharmonie ZuidNederland. Wel wil VVD Brabant duidelijk maken dat een subsidie geen automatisme is voor 2022 en de daaropvolgende jaren.

VVD Brabant hangt de hoogte van de subsidie voor Philharmonie ZuidNederland graag aan de inspanningen van het orkest voor Brabantse cultuur en talentontwikkeling. De meerwaarde van de Philharmonie voor het Brabantse culturele ecosysteem bepaalt mede de hoogte van de subsidie. Ook zij dienen hun eigen broek op te houden.

De VVD maakt graag een integrale afweging tussen de beschikbare middelen in de begrotingsruimte voor Vrije tijd, Sport en Cultuur. Bijzonder is dat de subsidieaanvraag voor Philharmonie in een apart Statenvoorstel komt. De subsidie aan het Philharmonie neemt een grote hap uit de beschikbare middelen en VVD Brabant hecht net zo veel waarde aan de ontwikkeling van Brabantse sport als cultuur.

VVD Brabant dient daarom een amendement in om de subsidie voor 1 jaar door te laten lopen en daarna de subsidie af te laten hangen van de locatie en inspanning van Philharmonie ZuidNederland.

De spreektekst van Gaby en het door de VVD ingediende amendement (niet aangenomen) staan hieronder.