Extra's voor handhavers en onderzoeksbevoegdheid Cvdk


Brabanders hebben recht op een veilige samenleving en moeten kunnen rekenen op integere bestuurders. VVD Brabant heeft gepleit voor een gedeputeerde met de portefeuille Veiligheid. Die hebben we nu.

VVD Brabant woordvoerder veiligheid Suzanne Zwart is blij met de bestuursopdracht "veilig en weerbaar Brabant'. Brabant kampt met problemen rondom ondermijnende criminaliteit. De provincie heeft een belangrijke rol in het oplossen van dit probleem: aanjagen, bruggen bouwen en het stimuleren van regionale samenwerking.

Wij dienen hier verschillende moties voor in. De eerste motie gaat over extra capaciteit, bevoegdheden en uitrusting voor handhavers (groene boa’s). De tweede motie gaat over bestuurlijke weerbaarheid. VVD Brabant roept op om een proces in gang te zetten waardoor de Commissaris van de Koning de bevoegdheid krijgt -op basis van signalen - eigenstandig een onderzoek in te stellen.

Bekijk in de bijlage de inbreng van Suzanne. Liever met beeld terug kijken? Dat kan hier.