Niet alles kan overal!

Op 8 juni 2020 presenteerde de commissie Remkes het lang verwachte eindadvies over de stikstofaanpak in Nederland. Remkes vindt dat de kabinetsmaatregelen niet ver genoeg gaan en doet verschillende aanbevelingen.

VVD Brabant heeft kennisgenomen van het rapport van de commissie Remkes. Wij hopen dat het kabinet snel met een reactie op het rapport komt. Want door het rapport is opnieuw voor veel sectoren onduidelijk en onzeker geworden wat hun ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Niets alles kan overal, dat snappen wij, maar stil komen te staan is voor ons helemaal geen optie. Daarom moet het kabinet snel helderheid over deze onduidelijke situatie geven. Want als het kabinet de strengere maatregelen die Remkes voorstelt over zou nemen, dan heeft dat ook gevolgen voor Noord-Brabant. Die maatregelen moeten we dan immers volgen.

We zien gelukkig ook dat Remkes oog heeft voor regionale verschillen in het land. Als het kabinet de adviezen van Remkes daarover overneemt, zullen wij pleiten voor behoud van de eigen gebiedsgerichte aanpak van Noord-Brabant. Vanaf 2017 wordt er hier immers al planmatig gewerkt aan de duurzame economische ontwikkeling van de provincie. Dat waren soms moeilijke besluiten die veel discussie opleverden, maar die innovatieve ondernemers die vooruit willen ook gestimuleerd hebben om versneld te investeren in emissiereductie. Het zou jammer zijn als al deze inspanningen nu teniet worden gedaan. Wij zouden onze ondernemers graag de kans geven om aan te tonen dat Brabant zo innovatief is dat er geen “uitstootvrije zone” rond elk N2000-gebied gemaakt hoeft te worden. Daarom vinden we ook dat we in Noord-Brabant op zijn minst door moeten kunnen gaan met de uitwisseling van ontwikkelruimte tussen sectoren zoals opgenomen in de BOS.

Onze eerste prioriteit is dat het kabinet snel duidelijkheid gaat geven. Niet alleen over hun reactie op Remkes, maar vooral over hoe we op korte termijn de eerste stap rond salderen open kunnen zetten en hoe ondernemers die op dit moment een plan hebben dat emissiereductie oplevert gewoon een vergunning kunnen krijgen. Alleen op die manier kan Brabant snel verder met haar duurzame economische ontwikkeling. Ontwikkelingen die voor de Brabantse economie noodzakelijk zijn om uit de Coronacrisis te komen.