Online maidenspeech

Normaal gesproken gaat een maidenspeech gepaard met bloemen en applaus. Een eerste keer spreken in de Statenzaal. Een bijzonder moment voor ieder Statenlid. Door de Corona-maatregelen vergadert de Provinciale Staten nu digitaal. Fractieleden zien elkaar minder en het is lastig om elkaar een schouderklopje te geven. Desondanks gaat het Statenwerk gewoon door. Inclusief maidenspeeches vanuit huis.

In deze bijzondere tijd, willen wij Suzanne extra feliciteren met haar maidenspeech: digitaal applaus en bloemen die per post bezorgd worden.