Volksgezondheid staat op 1!

Toen duidelijk werd dat er een COVID-19 besmetting van dier op mens had plaatsgevonden, gingen bij VVD Brabant alle alarmbellen af. In Brabant zijn meerdere nertsenhouderijen in de Peel besmet met het COVID-19 virus. VVD Brabant vindt dit zorgwekkend voor de volksgezondheid. Wij kunnen ons dan ook vinden in het besluit van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van vandaag om deze nertsenhouderijen te ruimen. Besmette nertsenhouderijen zouden als reservoirfunctie voor het COVID-19 virus kunnen dienen. Dit betekent dat uit deze reservoirs nieuwe besmettingen zouden kunnen ontstaan. Dit moeten we natuurlijk voorkomen. Volksgezondheid dient namelijk altijd op de eerste plaats te staan.  Ook enkele katten die bij nertsenhouderijen leven zijn besmet met het COVID-19 virus. Dit vormt een ander verspreidingsgevaar: katten staan in contact met huisdierkatten en andere, niet gesocialiseerde katten. Dit kan leiden tot virusverspreiding bij verwilderde katten waar de mens niet van op de hoogte is.

 

VVD Brabant was voornemend een actuele motie in te dienen. Een motie waarin we het college van Gedeputeerde Staten vragen om een brief te schrijven naar de minister van V.W.S. om onze zorgen uit te spreken over de besmettingsmogelijkheden vanuit nertsenhouderijen in Brabant, als ook een oproep aan de minister om alles in het werk te stellen adequate maatregelen te nemen en de volksgezondheid in Noord-Brabant, in relatie tot COVID-19 bij nertsen, te garanderen.

 

Echter, de actualiteit haalde onze motie in.  Op woensdagochtend 3 juni 2020 heeft het ministerie besloten om de besmette nertsenhouderijen te gaan ruimen. Voor VVD Brabant een beslissing die onze instemming heeft. Wij zijn het met de minister eens dat humane gezondheid altijd op de √©√©rste plaats hoort te staan!

 

Walter Manders

VVD Brabant woordvoerder landbouw en gezondheid