Polarisatie leidt niet tot een effectieve aanpak van de wolf, het gesprek wel


De wolf is terug in Brabant, en hoe. We lezen verschrikkelijke berichten over Schotse Hooglanders en tientallen schapen die meedogenloos worden gegrepen door dit roofdier. Meteen barst de discussie los. Aan de ene kant zijn er mensen die meteen roepen dat we moeten leren leven met de wolf in Brabant, aan de andere kant zijn er de mensen die de wolf het liefst vandaag nog uit Brabant zien verdwijnen en daarbij geen middel schuwen. 

 

Nu is het zo dat de wolf in onze Wet Natuurbescherming aangemerkt is als inheemse diersoort. Dit heeft tot gevolg dat het doden, vangen of opzettelijk verstoren van in het wild levende wolven verboden is. Dit heeft het voordeel dat er een tegemoetkoming kan komen voor schade die de wolf veroorzaakt. In Brabant heeft de gedeputeerde aangegeven netten beschikbaar te stellen om de wolf te weren. 

 

Deze compensatiemogelijkheden zijn noodzakelijk, maar voor een boer is het verliezen van dieren veel meer dan alleen economische schade. Een boer is dag in dag uit met zijn dieren bezig en voor ze aan het zorgen. Om dan beelden te zien waarin een wolf een van je eigen dieren grijpt, komt ongelooflijk hard aan. Een schadevergoeding of enkele netten om het weiland af te schermen zijn dan niet voldoende. Zeker als een wolvenexpert je dan ook nog verwijt dat je je schapen hebt ‘aangeboden als snacks’. 

 

VVD Brabant is van mening dat de fundamentele discussie over de plaats van de wolf in Nederland, gevoerd moet worden. Echter, deze discussie is aan de Haagse politiek en biedt nu geen oplossingen voor de Brabantse boeren die elke ochtend met angst de wei in gaan om te kijken hoeveel schapen (of andere dieren) er na deze nacht nog over zijn. 

 

Het is ongelooflijk dat elk onderwerp dat speelt in Brabant, wordt verhard en gepolariseerd en leidt tot debat. De oproep van VVD Brabant is: ja, we hebben de wolf in Brabant en nee, we gaan niet op dit dier jagen. Laten we gezamenlijk kijken hoe we op korte termijn een oplossing kunnen vinden om de effecten van de wolf te beteugelen. VVD Brabant ziet graag alle belanghebbenden, dus van de Zoogdierenvereniging en wolvenexperts tot aan de ZLTO en de Jagersvereniging, bij elkaar aan tafel in een wolvengebiedscommissie. Zonder verwijten, zonder polarisatie en in de overtuiging dat we dit probleem alleen kunnen beteugelen als we er met zijn allen de schouders onder zetten. Dat zit in het DNA van de Brabander, zo doen we het al eeuwen en zo kunnen we ook voor dit probleem een goede en effectieve oplossing vinden. 

 

Roel Gremmen

Statenlid VVD Brabant, woordvoerder natuur