De provincie Brabant die stopt met cultuur? Natuurlijk niet!

"Het omdopen van de portefeuille Samenleving, Cultuur en Erfgoed tot Vrije Tijd, Bestuur en Veiligheid zorgde de afgelopen weken voor ferme reacties. Een van Brabants bekendste acteurs riep in een filmpje op om in actie te komen en er werd vandaag gedemonstreerd voor aanvang van de vergadering van Provinciale Staten.

Die vergadering was overigens de reden dat ik (Christophe van der Maat) afgelopen week niet kon reageren. Het is een goed gebruik dat we eerst in de Statenzaal met elkaar debatteren over een nieuw bestuursakkoord en niet in de media. Nu dat vrijdag is gebeurd, wil ik klip en klaar zeggen dat wij niet stoppen met cultuur of het van de agenda schrappen. Natuurlijk niet! Cultuur is onlosmakelijk verbonden met de Brabantse identiteit en blijft belangrijk. Zowel de cultuurmakers, als de mensen die van cultuur genieten zijn voor ons belangrijk.

Voor het provinciale beleid op het gebied van cultuur, erfgoed en sport is vanaf 2023 jaarlijks zo’n 35 miljoen euro beschikbaar vanuit de vaste begroting. De begroting voor de jaren ‘20, ‘21 en ‘22 blijft ook ongewijzigd. Daarmee is en blijft het een van de grootste programma’s met forse financiële mogelijkheden. Aanvullend investeren we de komende drie jaar nog eens 30 miljoen euro extra in cultuur, erfgoed en sport.

We hebben gekozen voor de naam ‘vrije tijd’ om als provincie nog meer vanuit de Brabander te denken die via o.a. cultuur, erfgoed en sport van zijn/haar vrije tijd wil genieten. In het beleid dat we ontwikkelen krijgen de onderdelen cultuur, erfgoed en sport allemaal hun eigen plek, maar wordt ook gekeken naar de samenhang. Zo willen we bijvoorbeeld ook stimuleren dat nog meer Brabanders deelnemen aan de samenleving. Omdat we denken dat ook toerisme en recreatie daarin een belangrijke en versterkende rol kunnen spelen, voegen we die met bijbehorende financiering toe aan het beleid voor ‘Vrije Tijd’.

En ja, op de lange termijn is er minder geld beschikbaar. Tien jaar geleden verkocht de provincie Essent voor drie miljard euro. Twee miljard werd belegd en moet jaarlijks 122,5 miljoen euro opbrengen. Daarbij werd gerekend met een rente van 3 procent. Lange tijd was dat voldoende om de provinciale begroting sluitend te kunnen maken. Maar zoals iedereen ook wel op zijn spaarrekening heeft gemerkt, is die rente al enkele jaren veel lager. Die bijdrage van 122,5 miljoen euro als uitkering van onze beleggingen gaan we dus niet halen. Om de provinciale financiën op orde te houden en ervoor te zorgen dat toekomstige besturen kunnen blijven investeren, moet wij nu besparen. Dat is niet leuk, maar wel de realiteit.

We moeten de komende jaren 30 miljoen minder uitgeven. Dat doen we op verschillende terreinen: mobiliteit (-6 miljoen), natuur (-10 miljoen) en vrije tijd (-7 miljoen). Slecht een beperkt gedeelte van die -7 miljoen dient vanuit cultuur bijgedragen te worden. Alle overige onderdelen van de provincie samen dienen ook voor -7 miljoen aan besparingsplannen aan te leveren.

Voor al deze besparingen moeten de specifieke plannen nog gemaakt worden, dat doen we samen met Provinciale Staten, gemeenten, maatschappelijke partners en de sector. En om duidelijk te maken dat wij de signalen die vele Brabanders hebben afgegeven serieus nemen, hebben we besloten de titel van de gedeputeerde Vrije Tijd aan te passen in ‘Vrije Tijd, Cultuur en Sport’.

De komende periode gaan we met alle partijen in gesprek over de opbouw van een mooi programma op het gebied van sport, cultuur, erfgoed en toerisme/recreatie. Zowel voor de makers als de genieters.