Statenvragen over wolvencommissie in Brabant

Maandag verscheen het bericht op NOS dat er in Someren maar liefst vier Schotse Hooglanders zijn doodgebeten door een wolf. De VVD is bezorgd om het welzijn van (landbouw)huisdieren in Brabant door de komst van de wolf. Het is namelijk zo dat de wolf, die een beschermde status geniet, geen natuurlijke vijanden heeft.


Voor de VVD is het belangrijk dat de wolvenpopulatie op een goede manier beheerd wordt en dat de risico’s voor zowel de (landbouw)huisdieren alsmede de volksgezondheid en de risico’s voor de (verkeers)veiligheid zo klein mogelijk zijn. Ook is het wat de VVD Brabant betreft cruciaal om met de omgeving en belanghebbenden in gesprek te gaan over deze problematiek.


VVD Brabant hoort dan ook graag van het College welke preventieve maatregelen er genomen kunnen worden om schade en risico's door de wolf te minimaliseren én hoe overige negatieve effecten, zoals verkeersonveiligheid, zo veel mogelijk beteugeld kunnen worden. VVD Statenlid Roel Gremmen roept op om een wolvencommissie in te stellen. Op deze manier hoopt VVD Brabant de wolf alsmede de omwonenden veilig te houden.


Bekijk de gestelde vragen hieronder.