Statenvragen natuurbranden en de veerkracht van N2000-gebieden

In verschillende Brabantse natuurgebieden woeden deze week branden. Deze branden zijn in sommige gebieden zo moeilijk onder controle te krijgen dat honderden hectares natuurgebied worden verwoest en gezinnen hun huis moeten verlaten. Wij leven mee met de omwonenden en bedanken alle hardwerkende brandweerlieden.

 

VVD Brabant maakt zich ook zorgen of de maatschappelijke en financiƫle inspanning voor natuurherstel en stikstofreductie door deze branden te niet wordt gedaan. Zijn N2000-gebieden na een brand wel in staat te herstellen tot de vereiste depositiewaarden? Hoeveel mag de instandhouding van N2000-gebieden de maatschappij kosten en wanneer wordt een geteisterd gebied weer "gewoon" natuur?

 

De Brabantse VVD vraagt het college van Gedeputeerde Staten om de effectiviteit van maatschappelijke en financiƫle investeringen te onderzoeken in relatie tot de kans van herstel voor de getroffen N2000-gebieden. Zodat er, wanneer nodig, maatregelen getroffen kunnen worden.

 

Bekijk de vragen hieronder.