Vragen Suzanne Zwart Brabants Verkeersveiligheidsplan 2020 - 2024


90% van verkeersongelukken wordt veroorzaakt door menselijk gedrag. VVD Brabant ziet dan ook een grote eigen verantwoordelijkheid voor het veilig deelnemen aan verkeer. De rol van de provincie is voor VVD Brabant minder duidelijk en wij zien hier graag meer duidelijkheid over.

 

Het Brabants Verkeersveiligheidsplan moet nog aangevuld worden met indicatoren vanuit landelijk inzicht. VVD Brabant wordt graag op de hoogte gehouden van deze ontwikkelingen en inzichten. Wanneer we de effectiviteit van het plan niet kunnen meten, weten we namelijk niet of het geld goed besteed is.

 

Aansluitend op de onduidelijkheid van de provinciale rol, is ook de gemeente niet altijd voldoende betrokken bij het Brabants Verkeersveiligheidsplan. VVD Brabant ziet graag meer initiatief om gemeentes meer aan te haken. Ook vraagt VVD Brabant zich af of gemeentes, naast subsidies, ook ondersteund kunnen worden met kennis? Daarnaast is het ontvangen van cofinanciering vanuit gemeentes niet altijd zeker. Kunnen hier duidelijkere afspraken over gemaakt worden?