VVD Brabant is blij met gezamenlijke handreiking richting Brabanders


VVD, Forum voor Democratie, CDA en lokaal Brabant steken gezamenlijk de hand naar alle Brabanders uit. Onderling zijn de basisprincipes voor goede samenwerking vastgelegd en VVD Brabant ziet deze samenwerking met vertrouwen tegemoet.

 

De volgende gezamenlijke principes liggen ten grondslag aan een goede samenwerking en deze worden de komende tijd verder uitgewerkt:


  • Wij staan voor een open en respectvolle samenleving waarin iedereen mee kan doen. Iedereen is vrij om te zijn wie hij of zij is.
  • Wij laten zien wat we doen, met uitgestoken hand naar iedereen en zetten ons in voor waar we als Brabants provinciebestuur een rol hebben. Daarbij werken we goed samen met de overheid die het dichtst bij de Brabanders staat: de gemeente.
  • Wij voeren beleid dat effectief is, en ook op de lange termijn financieel houdbaar is. We stellen de kerntaken centraal.
  • Als provincie stimuleren wij initiatief en innovatie als motor van vooruitgang.
  • Wij hebben oog voor wat ons beleid voor mensen betekent.
  • We zijn actief onderdeel van Europa.
  • Wij zijn een betrouwbare partner bij de uitvoering van het Klimaatakkoord, onder voorwaarde van haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak.
  • We bouwen voort op wat goed is.

 

VVD Brabant is blij met deze gezamenlijke handreiking en de inhoudelijke inzet op vooruitgang, effectiviteit, initiatief en haalbaarheid.


VVD-gedeputeerde Christophe van der Maat zegt er het volgende over: “We hebben de tijd genomen om deze uitgangspunten met elkaar door te nemen en te kijken of we voldoende vertrouwen in elkaar hebben om op basis hiervan een coalitie te gaan smeden. Dat is zo, en we hopen het akkoord op hoofdlijnen ook op korte termijn af te ronden. Ik heb er alle vertrouwen in.”