Statenvragen overtreding Wet Natuurbescherming door Wielerronde

Op donderdag 9 januari kreeg het Wielercomité Huijbergen een mail binnen van een toezichthouder van de Omgevingsdienst Brabant Noord. De toezichthouder heeft een klacht ontvangen over een ATB toertocht die op zondag 5 januari gereden is. In de mail vraagt de toezichthouder om aanvullende informatie, zodat beoordeeld kan worden of wel of geen sprake was een overtreding van de Wet Natuurbescherming. De tocht door o.a. Natura 2000-gebied kan volgens de toezichthouder effecten hebben gehad op beschermde soorten, omdat er met grote getale door de gebieden is gefietst. Zo wordt onder andere gevraagd naar bewijsvoering waaruit blijkt wat effecten van de fietstocht op het natura 2000 gebied was; welke maatregelen genomen zijn om een overtreding op het onderdeel gebiedsbescherming te voorkomen en bewijsvoering waaruit blijkt dat aan de zorgplicht is voldaan. Dit kan een quickscan zijn naar aanwezige flora en fauna, als ook mogelijk aanvullend ecologisch onderzoek of te nemen maatregelen om overtredingen op soorten uit te sluiten.

Hieronder zijn de gestelde vragen en de antwoorden van het college terug te vinden.