Een datum die recht doet aan innovatieve ontwikkelingen

Brabant mag niet op slot. Hier is emissiereductie voor nodig. Voor VVD Brabant geldt dat zowel economie en ecologie als de Brabantse sectoren in balans moet zijn. Al tijden verwoord VVD Brabant de wens dat 'iedereen die wil, de bocht moet kunnen maken'.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid nemen betekent keuzes maken. Dit is niet altijd makkelijk, maar wel strikt noodzakelijk. Bestuurlijke verantwoordelijkheid betekent ook gemaakte keuzes durven herzien. Door de uitspraak van de Raad van State op 29 mei geldt de PAS wel is waar niet meer, de noodzaak voor emissiereductie is niet verdwenen.

VVD Brabant wil niemand opleggen hóé deze reductie precies behaald moet worden. Wij zijn juist blij te zien dat de ontwikkeling van innovatieve systemen ondertussen echt van start is gegaan. Ook wij zien de ontwikkeltijd van 2 tot 4 jaar die deze systemen met zich meebrengt. Vorig jaar diende VVD Brabant al een amendement in die ervoor zorgt dat welwillende ondernemers de tijd krijgen om deze ontwikkeling te kunnen implementeren.

Ondertussen heeft ook het kabinet het inzicht van VVD Brabant overgenomen: emissiereductie kan ook behaalt worden met voer- en managementmaatregelen. Wij roepen Brabant dan ook op om deze kans aan te pakken en zich hier voor open te stellen. Hiervoor dienen wij een motie in (zie motie m_9 hieronder).

Door alle innovatieve ontwikkelingen, twijfelen wij aan de haalbaarheid van 2020 als deadline. VVD Brabant wil voorkomen dat er minder emissiereductie plaatsvindt door de snel naderende deadline, dan wanneer mensen meer tijd krijgen om systemen te testen en in te voeren. VVD Brabant wil een datum die recht doet aan het totaal aantal ontwikkelingen voor emissiereductie dat we vandaag zien.

Ondernemers moeten door de bocht kunnen. Wij nemen u mee in het volgende gedachte experiment: er komt meer keuzevrijheid voor ondernemers. Zonder emissiereductie uit het oog te verliezen. Misschien is het wel tijd om te gaan kijken naar emissiereductie op bedrijfsniveau in plaats van op stalniveau of hoeven oude stallen niet gesloopt te worden, maar tellen ze heftiger mee. Wij dagen het college, via een motie (m-10), uit om hiermee aan de slag te gaan. Wij horen graag creatieve oplossingen in plaats van verboden.

De wil om aan de verduurzaming van Brabant bij te dragen, ziet VVD Brabant in de hele sector. Wij hebben de haalbaarheid van deze verduurzaming hoog in het vaandel staan. Reductie in een sector, moet dan ook altijd in een andere gebruikt kunnen worden. Zo komt Brabant niet op slot te staan.

VVD Brabant neemt haar verantwoordelijkheid om op korte termijn duidelijkheid te scheppen. Bekijk de volledige inbreng van Wilma via deze link.