Spreektekst Robert Janssen nota Datavisie

VVD Brabant ziet de waarde van dataficering. De uitdagingen en de innovatie die het kan bieden ontgaan ons ook zeker niet. Dataficering is als dansen op een koord.

VVD Brabant is blij met de nota en Themabijeenkomst Datavisie. De kansen die dataficiering biedt, reiken verder dan economie, ook op het gebied van veiligheid en veehouderij kunnen er stappen gezet worden. Ook het onderhoud van onze wegen en het dagelijks wonen en werken van Brabanders kan beïnvloed worden. Hiervoor is het van belang om de privacy goed te waarborgen. VVD Brabant hecht hier veel waarde aan en wil hier dan ook verzekeringen voor.

Om meer balans op het dataficerings-koord te krijgen, stelt VVD Brabant enkele vragen. Deze zijn hieronder te vinden.