Brabantse VVD geeft vervolg aan gesprek met Forum voor Democratie en het CDA.


Met de treffende titel ‘op zoek naar zuurstof’ hebben de heren Arbouw en Van der Velden afgelopen maandag het rapport met mogelijkheden gepresenteerd voor een toekomstig provinciaal bestuur. De VVD onderschrijft de bevindingen uit de rapportage. Het beeld is stevig, realistisch en tegelijkertijd ook overzichtelijk. 

 

In opvolging van het rapport heeft de VVD deze week twee constructieve gesprekken gevoerd: met Forum voor Democratie en het CDA enerzijds en met D66, GroenLinks, SP en de PvdA anderzijds. In deze gesprekken heeft de VVD aangegeven een samenwerking te willen waarbij partijen meer dan nu volgens het duale principe kunnen werken en meer vrijheid hebben om een mening te bepalen over politieke vraagstukken. Op die manier kan meer ‘zuurstof’ in de Brabantse politiek ontstaan zoals bedoeld door de heren Arbouw en van der Velden.

 

De zoektocht naar zuurstof start voor de VVD niet bij een volgende stap op het bestaande pad. De VVD stelt daarom voor dat de drie grootste partijen samen een poging wagen om een stabiele én open meerderheidscoalitie te bouwen. Daarvoor is het ook nodig dat snel onderzocht wordt welke partijen nog meer willen aansluiten. 

 

De VVD nodigt Forum voor Democratie en het CDA uit om samen verder te praten en te zoeken naar overeenstemming voor de aanpak van de opgaven voor Brabant. Een spannende stap, maar zuurstof in de Brabantse politiek terugbrengen vraagt volgens de VVD om een nieuwe start. Doel is te komen tot een meerderheidscoalitie die met een akkoord op hoofdlijnen voortdurend in samenwerking met andere fracties zoekt naar een breed draagvlak in Provinciale Staten en in de Brabantse samenleving.

 

De heer Arbouw zal als gespreksleider van de nieuw te vormen coalitie optreden. De heer Arbouw heeft in de hoedanigheid van rapporteur scherp zicht gekregen op de ontstane situatie.  Als voormalig wethouder van Breda en huidig lid van de Eerste Kamer weet hij als geen ander wat belangrijk is om dit proces te doen slagen.